Over stijldrift

aug 6, 2013

Over stijldrift

Stijldrift ontstaat wanneer een beleggingsfonds afwijkt van van haar van te voren gedefinieerde beleggingsstijl, beleggingscategorie of te volgen index. Een voorbeeld zal het verduidelijken. Stel een belegger wenst te beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen en selecteert hiervoor een actief beheerd small cap beleggingsfonds. Op het moment dat dit beleggingsfonds ook in aandelen van grotere ondernemingen zou gaan beleggen, dat is wat we stijdrift noemen.

Een dergelijke afwijking zorgt ervoor dat een belegger een afwijking verkrijgt in zijn beleggingsportefeuille. Stijldrift komt vaker voor dan men denkt. Zo blijkt volgens Lipper dat van de 476 actieve small-cap beleggingsfondsen er maar liefst 211 hiervan in bedrijven beleggen met een marktkapitalisatie van tenminste $ 10 miljard. Dat is dus bijna de helft van alle small-cap beleggingsfondsen!

Een ander voorbeeld van stijldrift is een aandelenfonds dat ervoor kiest om een gedeelte van het vermogen in obligaties of liquiditeiten te stoppen. Ook dit komt in de praktijk zeer vaak voor. Zo koos het Fidelity Magellan Fund er indertijd voor om maar liefst 30% niet in aandelen te investeren. Dit veroorzaakt onnodig veel onzekerheid bij beleggers. Zij hebben er juist voor gekozen om hun kapitaal bloot te stellen aan aandelen en niet aan andere beleggingscategorieën.

Stijldrift zorgt voor een andere risico-exposure

Stijldrift heeft voor beleggers meerdere nadelen. Zo weet een belegger niet precies aan welke risicofactoren zijn kapitaal is blootgesteld. Het resultaat is een inconsistente blootstelling aan academisch bewezen risicofactoren en dus ook een schommelingen in het verwachte gemiddelde rendement.

Experts zijn het er over eens dat de asset allocatie de allerbelangrijkste factor is die het uiteindelijke rendement van een beleggingsportefeuille bepaalt. De allerbeste beleggingsportefeuilles kenmerken zich dan ook aan de consequente en zuivere blootstelling aan die risicofactoren. Door de historische data te bestuderen kunnen er zinnige uitspraken gedaan worden over het verwachte rendement van een beleggingsportefeuille en over het portefeuillerisico.

Beleggers die gebruik maken van actief beheerde beleggingsfondsen hebben in de praktijk vaak geen idee aan welke risicofactoren zij hun kapitaal hebben blootgesteld. De meeste fondsen gebruiken termen als groei of waarde, e.d. Als dan in de praktijk ook nog blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke stijldrift, dan wordt het voor beleggers onmogelijk om een beleggingsportefeuille op te bouwen met een zuivere allocatie door de tijd heen.

Stijldrift zorgt er ook voor dat beleggers het niet-systematische risico van een beleggingsportefeuille niet minimaliseren. Dit vanwege het feit dat het beleggingsfonds niet consequent in dezelfde beleggingscategorie belegd. Beleggers die de blootstelling aan niet-systematisch risico minimaliseren, ontvangen een bonus. Deze bonus is extra rendement.

Stijldrift en het factormodel van Fama-French

Baanbrekend academisch onderzoek van Fama en French toont aan dat er risicofactoren zijn die een hoge correlatie hebben met lange-termijn rendementen. dit zijn de factoren small en value. Binnen een beleggingsportefeuille is het buitengewoon belangrijk om een consistente blootstelling te hebben aan dezelfde risicofactoren. Voor veel beleggers isdit een utopie. Door de stijldrift wordt er continue geswitched in beleggingsstijl. Dan ligt de nadruk op groeiaandelen, de volgende periode weer op aandelen van kleinere ondernemingen, enzovoort.

De oplossing : Asset-class fondsen

De oplossing voor dit dilemma is asset-class fondsen. Dit zijn fondsen die continue in een van te voren gedefinieerde beleggingscategorie beleggen. Met name het gerenommeerde fondsenhuis Dimensional staat in de wereld bekend om haar consequente beleggingsmethodiek. Dit levert u de allerbeste rendementskans op.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!