Oogsten met obligaties: alternatieven voor sparen

okt 9, 2012

Oogsten met obligaties: alternatieven voor sparen

In een eerder gegeven seminar ‘alternatieven voor spaarders‘ werden er alternatieven voor sparen gegeven. In een artikel werden de vijf meest interessante alternatieven genoemd. Maar voordat de spaaralternatieven behandeld worden is het goed om te beginnen bij de vraag; “Wat is sparen precies?”

Sparen betekent in spreektaal geld niet uitgeven. In economische taal geld niet consumeren. Het betekent ook behoeden,  [gelijkvloeiend] (ik spaarde, heb gespaard), niet verteren, bewaren, zuinig omgaan met; voor den ouden dag -, zuinig leven; niet bezigen, niet verkwisten; behoeden, behouden; ontzien; spaar hem, bedroef hem niet; (ook) wees niet te…

Belangrijke kenmerken van de spaarder is dus het voorkomen van verlies. Een spaarder kan dan ook nimmer zijn hoofdsom minder waard zien worden. Met andere woorden, geld op een spaarrekening kan niet minder waard worden.

De Alex Academy noemt vijf alternatieven voor sparen. Een vijftal heel concrete obligaties. Naast het feit dat de spaarder het vangnet van het depositogarantiestelsel opgeeft, vinden wij het opvallend dat bij het noemen van de obligaties twee van de vijf obligaties zogenaamd achtergesteld perpetuele obligaties zijn. Dit zijn zeer risicovolle leningen, waarbij de belegger (we noemen nadrukkelijk hier niet het woord spaarder) het risico loopt om een groot gedeelte van zijn inleg te verliezen. In 2008 verloren soortgelijke leningen 60% of zelfs meer van hun totale waarde.

Neem nu bijvoorbeeld de achtergestelde perpetuele lening van Delta Lloyd. Om aan de richtlijnen van Basel 3 en Solvency 2 te voldoen moet er een mogelijkheid zijn om obligatiehouders bij eventuele problemen bij Delta Lloyd te laten meebetalen. Dit kan middels het uitstellen of laten vervallen van rentebetalingen, afboekingen op de hoofdsom of omzetting naar aandelen als het Tier-1 ratio van Delta Lloyd onder een bepaald niveau uitkomt. Dat betekent dat de spaarder het risico loopt om uiteindelijk met een groot verlies te worden geconfronteerd of met aandelen Delta Lloyd opgezadeld te worden.

Helemaal onderaan staat vervolgens met kleine letters, dat de adviezen niet bedoeld zijn als individueel advies of een aanbeveling tot het doen van een bepaalde belegging. Dat betekent in ieder geval dat de spaarder die deze stap maakt, deze ‘adviseur’ op dit advies kan aanspreken.

Achtergestelde perpetuele obligaties zijn dan ook geen alternatief voor de bekende spaarrekening. We wijzen de spaarder hier maar eens op voordat hij dit ‘advies’ opvolgt.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!