Onderzoek bevestigd wederom: Passief verslaat actief

okt 26, 2017

Samenvatting

  • Gemiddeld blijven actief beheerde fondsen achter bij hun benchmark of sluiten de deuren voortijdig. 
  • De gemiddelde investering in een passief fonds levert meer rendement op dan de gemiddelde investering in een actief beheerd beleggingsfonds 
  • Beleggers vergroten hun kans op succes aanzienlijk zodra zij besluiten te beleggen in passieve fondsen met lage kosten. 
  • Als een actief beheerd fonds de benchmark heeft verslaan is dit vooral te wijten aan stijldrift.

Inleiding

Steeds meer beleggers kiezen er voor om gebruik te maken van goedkope passieve fondsen.  Deze toenemende belangstelling gaat vooral ten koste van actief beheerde beleggingsfondsen. Voorbeelden van dergelijke goedkope fondsen zijn ETF’s, indexfondsen en asset-class fondsen. Het gegeven dat veel beleggers overstappen van actief beheerde beleggingsfondsen naar passief beheerde beleggingsfondsen zorgt uiteraard voor toenemende spanningen in de beleggingsindustrie. Het is dan ook logisch dat vooral aanbieders van actief beheerde fondsen extra investeren in marketing om de belegger te overtuigen dat actief beheer wel de betere keuze is. 

Morningstar active / Passive Barometer

Los van al die marketingpraatjes gebruiken wij bij EBI Capital onafhankelijke onderzoeken dat zal moeten aantonen welke keuze voor de belegger beter is. Hierbij gebruiken wij onder mee de periodieke analyses van Morningstar, genaamd Morningstar’s Active / Passive barometer. Dit onderzoek wordt elk half jaar gedaan en gepubliceerd. Dit onderzoek vergelijkt de prestaties van actief beheerde fondsen en vergelijkt die met de prestaties van passieve fondsen. Waar normaliter de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen wordt vergeleken met een index wordt hier gekozen voor een eerlijkere vergelijking. Beleggers kunnen namelijk niet direct in een index beleggen. Conclusie 1: Hoe hoger de kosten en hoe langer de beleggingshorizon, des te kleiner de kans op succes Het onderzoek toont aan dat naarmate de tijd verstrijkt de kans dat een actief beheerd beleggingsfonds haar passieve variant verslaat steeds kleiner wordt. Ligt de kans op succes over een periode van één jaar zo rond de 54%. Na 15 jaar is de kans op succes afgenomen tot gemiddeld 21,5%. Wat betekent dit nu? Dat betekent dat als er een keuze gemaakt moet worden tussen een actief beheerd beleggingsfonds of een passieve variant en over een periode van 15 jaar een kans is van bijna 80% dat de passieve variant de betere keuze was. In het onderzoek heeft men ook onderzocht of er een relatie is tussen de hoogte van de kosten en de kans op outperformance. Men heeft een periode van tien jaar als uitgangspunt genomen en dan blijkt dat 31,16% van de meest goedkope actief beheerde beleggingsfondsen over deze periode de passieve variant hebben verslagen. Dat betekent dus nog steeds dat 69% is achtergebleven. Kijken we naar de duurste actief beheerde beleggingsfondsen dan blijkt de kans op succes slechts 15,6% te bedragen.

Conclusie

De meeste beleggers hanteren nog steeds een actief beheerde beleggingsfilosofie. Echter de afgelopen jaren constateren we dat steeds meer beleggers kiezen voor passieve fondsen ten koste van actief beheerde beleggingsfondsen. Het onderzoek van Morningstar bevestigd dat beleggers die kiezen voor passieve fondsen de juiste keuze hebben gemaakt. Dit is de reden dat EBI Capital al sinds 2005 uitsluitend goedkope passieve fondsen gebruikt met als resultaat meer vermogensopbouw voor haar klanten.

Bron:

Morningstar’s Active/Passive Barometer Mid-Year 2017

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!