Nog meer bewijs dat aantoont dat actief beleggen geen verstandige keuze is

mei 18, 2018

Nog meer bewijs dat aantoont dat actief beleggen geen verstandige keuze is

Onze cliënten de best mogelijke kans geven op een onbezorgde financiële toekomst. Dat is onze missie. Cruciaal hierbij is de beleggingsfilosofie die gehanteerd wordt. We laten ons leiden door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. In dit artikel behandelen we het jaarlijks terugkerend onderzoek van het gerenommeerde fondsenhuis Dimensional. Het 2018 Mutual Fund Landscape report toont onomstotelijk aan dat beleggers beter af zijn met een passieve beleggingsmethodiek.

In dit onderzoek zijn 4.760 beleggingsfondsen onderzocht.

De onderzoekers van Dimensional wijzen erop dat de Amerikaanse markt wordt gedomineerd door talloze professionele beleggers die enorme vermogens beheren. Dit levert dagelijke miljoenen transacties op waar voor vele miljarden aan effecten wordt verhandeld. Elke transacties die tot stand komt is afkomstig van een deelnemer met een eigen visie over het betreffende effect. De koper is van mening dat de betaalde prijs een goede investering is. De verkoper is juist van mening dat dit een goede koers is om afscheid te nemen. Je zou dan ook kunnen stellen dat de meest recente koers de schatting is van alle marktparticipanten van de reële waarde op dat moment.

Het grote verschil tussen een actieve – en passieve beleggingsfilosofie is dat een actieve filosofie ervan uit gaan dat de meest recente koers niet de beste schatting is van de reële waarde van een bepaald beleggingsinstrument. Elke marktparticipant die een actieve beleggingsfilosofie hanteert gebruikt een methodiek om te kunnen bepalen waarom de koers te laag of te hoog is. Zo gebruiken sommige marktparticipanten fundamentele analyse om prijsinefficiënties te kunnen ontdekken. Andere partijen zweren bij technische analyse, enzovoort.

In de beleggersindustrie werken enorm slimme mensen die hoog opgeleid zijn en toegang hebben tot elk soort openbare informatie. Als het mogelijk zou zijn om prijsinefficienties te kunnen ontdekken dan zouden zij hiertoe in staat moeten zijn. Dat zou zich vertalen in rendementen die beter zijn dan het marktrendement. Het is buitengewoon belangrijk om te melden dat de beleggersindustrie alles in het werk stelt om beleggers te doen geloven dat actief beheer de beste methodiek is. Zo worden er ‘awards’ uitgereikt en worden ‘winnende’ beleggingsfondsen in het zonnetje gezet. Advertenties moeten beleggers overtuigen van de kwaliteiten van de researchafdeling.

Daarom is het goed om – als het om uw financiële toekomst gaat – om goed naar onderstaande tabellen te kijken.

De tabel laat zien hoe het fondsen vergaan is die, gemeten over een periode van drie jaar, tot de 25% beste fondsen behoorden. Vervolgens is onderzocht hoeveel procent van deze ‘winnende’ fondsen in staat was om over de drie eropvolgende jaren in staat zijn geweest om tot de 25% beste fondsen te blijven behoren. Als we naar de aandelenfondsen kijken, dan zien we dat de kans 26% is dat een winnend fonds de drie jaar erna een winnend fonds blijft. Met andere woorden, de kans is 74% dat een investering in een winnend fonds ervoor zorgt dat er niet meer in een winnend fonds wordt belegt.

U snapt u wellicht waar de verplichte uitspraak ‘rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’ vandaan komt. Het is in de praktijk een belangrijke oorzaak achter een teleurstellende beleggerservaring. Helaas is de ervaring dat menig belegger juist op basis van de historische performance een keuze maakt.

Conclusie

Onderzoek toont continue aan dat actief beheerde beleggingsfondsen gemiddeld achterblijven bij het marktrendement. Bij EBI Capital beleggen we al sinds 2005 in beleggingsfondsen met zeer lage kosten. Sinds 2012 bieden we Nederlandse beleggers de mogelijkheid om in de beleggingsfondsen van Dimensional te beleggen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!