Moet ik mijn aandelen verkopen?

jun 7, 2012

Moet ik mijn aandelen verkopen?

Het is niet de eerste keer dat we dit fenomeen hebben gezien. Ook in het jaar 2008 zagen we negatieve reële rendementen. Het geeft aan dat beleggers op dit moment enorm risicomijdend gedrag vertonen. De oorzaak is bekend. Er zijn grote zorgen over de toekomst van Europa, veel landen kampen met grote schulden, het economisch herstel in de V.S. hapert en zelfs China lijkt zich niet aan de malaise te kunnen onttrekken.

Een ieder die de financiële pagina van zijn krant leest of het nieuws op een andere wijze volgt, wordt continue geconfronteerd met experts die stuk voor stuk een andere mening verkondigen over de verwachte richting van de economie, de mogelijke oplossing van de crisis en de consequenties die de gekozen oplossing heeft.

Veel beleggers nemen dan ook contact met ons op om onze mening te vragen. Ons antwoord luidt als volgt. Allereerst dienen beleggers het proces van koersvorming te doorzien. Alle huidige verwachtingen van alle beleggers zijn verwerkt in de huidige koersen. Het werkt als volgt. De koersen van aandelen zijn de uitkomst van alle verwachtingen die beleggers hebben over de hoogte van de toekomstige kasstromen. Deze toekomstige kasstromen worden contact gemaakt tegen de geëiste risicopremie. Dit is het rendement dat beleggers eisen voor het risico dat er wordt gelopen.

Wanneer de koersen van aandelen zakken, dan zijn er twee oorzaken mogelijk. De eerste oorzaak is dat beleggers verwachten dat de toekomstige kasstromen lager zullen worden dan eerder was verwacht. De tweede oorzaak kan zijn dat beleggers een hogere risicopremie eisen. Of een combinatie van deze twee oorzaken. Ondanks dat we nimmer met zekerheid de oorzaak van de dalende koersdalingen kunnen verklaren, we kunnen wel stellen dat als de koersdalingen veroorzaakt zijn doordat beleggers een lagere toekomstige kasstroom verwachten, het verwachte rendement van een belegging in aandelen niet veranderd is. Aan de andere kant, als de koersdaling wordt veroorzaakt omdat beleggers een hogere risicopremie eisen, dan weten we dat de toekomstige verwachte rendementen hoger zullen zijn.

De constatering dat beleggers zeer risicomijdend zijn geworden, zou een indicatie kunnen zijn dat de risicopremie op aandelen gestegen zou kunnen zijn. Dat betekent dus een hoger verwacht rendement voor een belegging in aandelen. Denk in dit kader terug aan de periode maart 2009. Beleggers waren zeer onzeker en de AEX-index dook zelfs even onder de 200 punten. Menig belegger kocht veilige beleggingsobjecten, zoals Nederlandse Staatsobligaties. Door de extreem gestegen risicoaversie, nam de risicopremie op aandelen maar ook op bedrijfsobligaties sterk toe. Vanuit dit standpunt mocht een belegger die in deze beleggingsobjecten ging beleggen een hoog rendement verwachten. Toen uiteindelijk de rust weer wat terugkeerde op de financiële markten, nam de geëiste risicopremie sterk af. Dit vertaalde zich in aanzienlijk hogere koersen van zowel aandelen alsmede bedrijfsobligaties.

Het risico dat belegger op dit moment lopen door juist nu te beleggen in veilige beleggingsobjecten zoals Nederlandse Staatsobligaties is dat zij de de zeer aantrekkelijke risicopremies van met name aandelen over het hoofd zien.

Overigens zijn wij van mening dat het nimmer een verstandig besluit is om gedurende periodes met grote onzekerheden uit risicovolle beleggingen te stappen en veilige beleggingsobjecten aan te kopen. Een belegger die dit besluit neemt, loopt het risico dat een tijdelijke daling van zijn vermogen uiteindelijk een definitief verlies van kapitaal wordt.

Samenvattend stellen we dan ook dat de kans vrij groot is dat de huidige daling van aandelenkoersen is veroorzaakt door risicoaversie bij beleggers. Dit heeft geresulteerd in hogere risicopremies. Wanneer deze risicoaversie verdwijnt – en niemand weet wanneer dit zal plaatsvinden – kunnen de koersen van aandelen een spectaculair herstel laten zien. Het besluit om tijdelijk ‘uit’ aandelen te stappen, kan dan ook een zeer duur besluit blijken te zijn.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!