Lage kosten is mooi, toegevoegde waarde nog beter.

aug 29, 2017

Lage kosten is mooi, toegevoegde waarde nog beter.

In onze gesprekken met klanten komen uiteraard ook de totale kosten ter sprake. Het belang van lage kosten hebben wij onlangs al aangegeven in een artikel op onze site. Als je als vermogende particulier gewend bent om meer te betalen voor bepaalde zaken dan is men snel geneigd dat hele of halve procentje maar voor lief te nemen. Op de lange termijn kan dit echter het verschil zijn tussen een goed pensioen of een slecht pensioen.

Gelukkig zien wij al jaren dat de kosten van beleggingsfondsen en indextrackers aan het dalen zijn. Een goede ontwikkeling en wij durven ook de stelling aan dat onze eigen dienstverlening in ieder geval aan de onderkant van de markt zit. En hoewel de kosten van toezicht en compliance het ons niet makkelijk maken, doen wij er alles aan om dat zo te houden.

De helft van het verhaal

En hoewel lage kosten er zeker voor zorgen dat uw portefeuille goed presteert, is dit toch maar een deel van het verhaal. Minimaal zo belangrijk zijn:

  • Heldere financiële doelstellingen;
  • Een gezonde balans tussen verwacht rendement en het te verwachten risico binnen uw portefeuille;
  • De discipline om vast te houden aan de uitgestippelde weg, hoe goed of slecht het ook gaat op de beurs.

Beleggers hebben nogal eens de neiging om alleen maar naar het resultaat onder aan de streep te kijken en zich te laten leiden door de waan van de dag als het even tegen (of mee) zit maar een goede adviseur zal naast rendement en risico ook bovengenoemde aandachtspunten meewegen in de beoordeling of een portefeuille nog voldoet aan de wensen en doelstellingen van de klant.

Als belegger zal je altijd iemand tegenkomen (op verjaardagen, de golfbaan of in de kroeg) die het op enig moment beter heeft gedaan dan jij maar je financiële toekomst laten afhangen van zulke momenten is in de regel een slechte keus. De vraag is namelijk met hoeveel risico iemand “beter” heeft gepresteerd en hoe zijn totale financiële positie eruit ziet. Wellicht is het geld om mee te spelen, geld dat niet nodig is om een bepaalde doelstelling te halen.

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke principes die al meer dan drie decennia werken. Een filosofie die op de lange termijn succesvol uit zal pakken maar op korte termijn onderhevig zal zijn aan de grillen van de markt. Discipline geeft daarbij de doorslag.

Maar deze keer is het anders

Bovenstaande uitspraak is misschien wel de meest kostbare uitspraak binnen de hele financiële wereld. Beleggers die hierop vertrouwden kwamen in het verleden altijd bedrogen uit. In 2001 op het hoogste punt van de internetbubbel, maar ook in 2008-2009 op het dieptepunt van de Grote Financiële Crisis. Beleggers die ervan uitgingen dat het deze keren anders was, kwamen bedrogen uit met alle rampzalige financiële gevolgen van dien.

Nu de financiële markten nieuwe pieken bereiken en waarderingen historisch gezien boven het gemiddelde liggen, horen we steeds vaker dat het deze keer anders is. Misschien wel, misschien ook niet. Wij weten het niet maar weten wel dat het geen zin heeft op hier op te speculeren.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijke adviseur ligt in wat we hierboven aangaven. Hou vast aan het uitgestippelde beleggingsplan dat u samen met uw adviseur heeft gemaakt, zorg samen voor een goede balans binnen uw portefeuille (zowel op asset class niveau (het percentage aandelen en obligaties in de portefeuille) maar ook qua spreiding binnen die categorieën. Want hoe groter de spreiding, hoe lager uw risico.

Vanguard heeft in een artikel (2016) voorgerekend dat de toegevoegde waarde van een onafhankelijk adviseur zich vertaalt in een gemiddeld 3% hoger rendement per jaar dan wanneer beleggers het beheer van hun vermogen zelf ter hand zouden nemen. De opbrengsten wegen dus ruimschoots op tegen de kosten die gemaakt worden.

En als laatste, laat de factor tijd het zware werk binnen uw portefeuille doen en laat de waan van de dag precies dat voor wat het is. Een waan. Een goede adviseur zal u behoeden voor die waan in plaats van u erin mee te nemen.

Disclaimer: Al uw beleggingen zijn onderhevig aan risico, inclusief het risico van het mogelijke verlies van uw investering. Spreiding is geen garantie voor winst noch een bescherming tegen een mogelijk verlies op korte of middellange termijn.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!