Kunnen beleggingsexperts wel voorspellen?

okt 2, 2012

Kunnen beleggingsexperts wel voorspellen?

Beleggingsexperts doen continue uitspraken over de richting van de beurs, selecteren het winnende aandeel of beleggingsfonds en proberen de best presterende sector vooraf te identificeren. Beleggers zijn van mening dat de experts hierin succesvol zijn. Als dit niet het geval zou zijn, zou een belegger kiezen voor een passieve beleggingsmethodiek. Weliswaar groeit het marktaandeel van echt passieve beleggers sterk, in verhouding met de marktaandelen van actief beheerde beleggingsfondsen is het marktaandeel (nog) aan de kleine kant.

Maar terug naar de vraag: “Zijn beleggingsexperts in staat om structureel goede voorspellingen te plegen?” Onze Amerikaanse collega Rick Ferri heeft de voorspellingskwaliteiten van Amerikaanse experts geanalyseerd. Dit deed hij met behulp van de site www.cxoadvisory.com. Deze site volgt al decennia lang alle gegeven beleggingsadviezen. Van elke expert wordt gemeten of een advies is uitgekomen of juist niet. 

Ferri verdeelde de 89 beleggingsexperts in vier groepen. Experts die in meer dan 50% van de gegeven adviezen gelijk hadden, experts die in de helft van de adviezen gelijk kregen, experts die in meer dan 50% van de gegeven advies ongelijk kregen en experts die ermee gestopt zijn.

Slechts 25% van alle experts kregen in meer dan 50% van de gegeven adviezen gelijk in het inschatten van de richting van de markt. Dat betekent dat driekwart van alle expert meer verkeerde adviezen gaven of zijn gestopt. Waarschijnlijk zijn deze experts gestopt vanwege de slechte resultaten, al laat het onderzoek zich hier niet over uit. 

Als je er vanuit gaat dat markten niet te voorspellen zijn, dan kun je net zo goed een muntje opgooien. Ferri vergelijk de prestaties van alle experts die zich bezig houden met het voorspellen van de richting van de markten en vergeleek dt met het opgooien van een munt. 

Hieruit blijkt dat de kans op succes groter is door het opgooien van een munt in plaats van het opvolgen van het advies van de expert. Slechts 1 op de 3 experts was in staat op de richting van de beurs te voorspellen in in te schatten. De vijf best presterende experts zaten in 65% van de gegeven voorspellingen aan de goede kant van de medaille. De vijf slechts presterende experts zaten er in 79% van de gevallen naast. Je zou dan geneigd zijn om dan maar de vijf best presterende experts te volgen maar helaas, dat helpt niet veel. De winnende experts blijkt telkens weer iemand anders te zijn.

Elk jaar voorspellen financiele ondernemingen de stand van de index aan het einde van het jaar, zo ook in de V.S. Voor 2012 hebben toonaangevende instellingen hun voorspellingen gemaakt. Onderstaand figuur laat de tussenstand zien.

Elk onderzoek dat de voorspellingskracht van experts onderzoekt, komt tot dezelfde conclusie. Experts kunnen niet voorspellen. Een ander voorbeeld dat Ferri laat zien is het voorspellen van de best presterende sector. In dit onderzoek werd onderzocht wat de consensus is van de bekende instellingen voor de prestaties van een sector. Als de consensus is dat sector A het best gaat presteren en dit komt uit, dan is dit een ‘Good Call’. Komt de voorspelling niet uit, dan heet dit een ‘Bad Call’. 

Het is duidelijk dat er mee ‘bad calls’ zijn dan ‘good calls’. 

Experts worden betaald door beleggers om voorspellingen te doen en dat doen zij dan ook. Zolang beleggers geloven dat dit geen weggegooid geld is, zullen experts blijven voorspellen. als dan door puur geluk blijkt dat de experts enkele malen de juiste voorspelling doet, dan wordt dit gelijk ten gelde gemaakt. Het doen van voorspellingen en ook het opvolgen ervan heeft niets met beleggen te maken. Het is pure marketing. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!