Indexbeleggen of Evidence-Based beleggen : De impact van stijldrift.

jun 25, 2021

Samenvatting

  • Stijldrift is een onbekend fenomeen bij indexbeleggen;
  • Het resulteert in een belegging die niet overeenkomt met de indexcriteria;
  • Het is te voorkomen met Evidence-Based beleggen

Stel je voor dat je als belegger wenst te gaan beleggen in waarde-aandelen. Je hebt gelezen dat de verwachte rendementen van waarde-aandelen gemiddeld hoger is in vergelijking met het verwachte rendement van groei-aandelen. Je besluit een ETF te kopen die belegt in de bekende waarde-index; de Amerikaanse Russell Value 2000 index. Nieuwsgierig als je bent kijk je naar de grootste posities in deze ETF. Je ziet het volgende:

Met enige verbazing kijk je naar de aandelen AMC en Gamestop, die samen 2,2% van deze index uitmaken. Door de recente sterke koersstijging is de waardering van deze ondernemingen zo sterk gestegen dat ze geen waarde-aandeel meer zijn maar inmiddels zijn gaan behoren tot het segment groei-aandelen. Dat is niet wat je van plan was. Je wilde juist in waarde-aandelen beleggen en niet in groei-aandelen. Dat was nu juist de reden om een goedkope ETF te selecteren die een waarde-index volgt.

Stijldrift

Beleggers in strategieën zoals de Russell 2000 Value Index zullen misschien verbaasd zijn te horen dat de lijst van holdings die niet overeenstemmen met de definitie van de index. Dit is een gevolg van de stijldrift die mogelijk optreedt bij de meeste indexgebaseerde als gevolg van de onregelmatige herbalancering. Russell indexen worden namelijk eens per jaar aangepast. Dit fenomeen vindt plaatst aan het einde van juni. Op basis van de indexregels komen er nieuwe ondernemingen in en gaan er uiteraard ook ondernemingen uit.

Wat gebeurt er tussen deze wijzigingen in?

We zullen aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat het effect is. Het is te vergelijken met het stoppen met het grasmaaien van je tuin voor een aantal maanden. De linker grafiek illustreert de Russell 2000 Value Index aan het eind van juni 2020, na de samenstelling van 2020, vergeleken met de posities 11 maanden later, in mei 2021. Elke cirkel vertegenwoordigt één ondenreming, uitgezet op basis van hun percentielpositie binnen de bredere Russell 3000 Index op basis van marktkapitalisatie (y-as) en boekwaarde-verhouding (x-as). De grootte van de cirkel geeft het gewicht binnen de index aan. Het linkerpaneel van de grafiek toont een nadruk op de small cap waardehoek na aanpassing van de index. Maar tegen het einde van de daaropvolgende maand mei zijn veel van de deelnemingen in de index zowel naar boven in marktkapitalisatie als naar het groeideel van het spectrum verschoven. Op 31 mei is bijna 16% van het gewicht van de index afkomstig van aandelen uit de grootste 1.000, het domein van de large cap indices van Russell. GameStop is niet het enige groeiaandeel in de index is maar minuscule book-to-market ratio van 0,03 in combinatie met zijn $ 16,5 miljard
marktkapitalisatie geeft het een Yao Ming-achtige aanwezigheid in de noordwestelijke hoek van de stijlgrafiek. 

 

 

Tweemaal daags 2 minuten poetsen of éénmaal per jaar 24 uur lang poetsen?

Uit onderzoek blijkt dat de relatieve prestaties van small cap waarde aandelen over het algemeen worden geleverd door een kleine subset van deze aandelencategorie en zich in groepen kunnen manifesteren. Beide inzichten zijn relevant voor stijldrift: niet-frequente herbalancering verlaagt de kans dat de portefeuille die aandelen bezit die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de waarde-premie. Daarnaast vermindert het de blootstelling aan aandelen die voldoen aan de indexcriteria. Op het moment dat de koersstijging van deze aandelencategorie aanvangt, wordt er mogelijk minder val geprofiteert. 

Dagelijks portefeuillebeheer behoedt beleggers voor stijlveranderingen. Natuurlijk zou dagelijkse herbalancering waarschijnlijk onbetaalbaar duur zijn voor een strategie die strikt een index volgt. Dimensional maakt gebruik van een flexibel dagelijks proces dat een evenwicht probeert te vinden tussen de focus op premiums en de kortetermijnaanjagers van rendement, kosten en andere afwegingen. Dit stelt ons in staat portefeuilles in de loop der tijd stapsgewijs opnieuw in evenwicht te brengen, waardoor ze gericht blijven op de beoogde assetallocatie en beleggers in een betere positie verkeren om te profiteren van wat de markt te bieden heeft.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!