Herbalanceren: van essentieel belang

okt 6, 2015

Een wereldwijde spreiding is voor beleggers een waardevol hulpmiddel om risico’s en volatiliteit in een portefeuille te beheren. Een doordachte spreiding van uw portefeuille heeft echter een belangrijk neveneffect: het vereist regelmatig onderhoud.

Binnen een bepaalde periode boeken verschillende beleggingscategorieën uiteenlopende rendementen. Dit is niet onvermijdelijk, in tegendeel, dit is zelfs wenselijk. Een portefeuille met categorieën die verschillende rendementen behalen (dus met een lage rendementscorrelatie) zal over het algemeen minder onderhevig zijn aan volatiliteit. Dit resulteert na verloop van tijd in een meer gelijkmatige vermogensgroei. Uiteenlopende rendementen kunnen echter ook de intensie van uw allocatie veranderen. Dit is een trend die ook bekend staat als ‘stijldrift’. Naarmate sommige categorieën aan waarde winnen en andere weer aan waarde verliezen, verandert ook de allocatie in uw portefeuille, wat invloed heeft op de risico- en rendementskenmerken. Als u de allocatie ver genoeg laat ‘afdrijven’ van uw oorspronkelijke beleggingsmix, leidt dat uiteindelijk tot een andere stijl van uw portefeuille.

Wanneer u een portefeuille samenstelt die voldoet aan uw huidige beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie, moet u deze structurele verdeling zien te handhaven. De belegingsallocatie neemt immers het grootste deel van het portefeuillerendement voor haar rekening.1 Dit is een strategische prioriteit, net zoals het portefeuille-ontwerp of de selectie van fondsmanagers. U zal de stijldrift moeten beheersen om uw beleggingsdoelstellingen adequaat na te streven.

Een herbalancering is de oplossing. Voor een herbalancering moet u bepaalde beleggingscategorieën die in waarde zijn gestegen verkopen en andere categorieën die in waarde zijn gedaald kopen. Het doel van de herbalancering is om te zorgen voor een nieuw evenwicht in uw portefeuille, en zo de oorspronkelijk gekozen beleggingsmix te herstellen. Dit herstelt de strategische verdeling in de portefeuille en brengt u weer op koers om uw langetermijndoelstellingen na te streven.

Waarom herbalanceren?

In eerste instantie lijkt een herbalancering een contraproductieve zaak. Waarom een deel van de goed presterende beleggingscategorieën verkopen en een groter deel van de achterblijvende categorieën kopen? Intuïtief zouden wij denken dat de verkoop van eerdere winnaars het rendement in de toekomst kan afremmen. Dat is echter een foute logica, omdat het rendement in het verleden niet noodzakelijk wordt doorgetrokken naar de toekomst. Er is immers geen betrouwbare manier om toekomstige rendementen te voorspellen.

En al even belangrijk, u hebt uw aanvankelijke beleggingsmix gekozen om uw risico- en rendementsvoorkeuren te weerspiegelen. Een herbalancering brengt uw portefeuille weer in evenwicht met uw voorkeuren die, niet door middel van recente rendementen maar middels de structuur als basis dienen voor de beleggingsbeslissingen, niet de recente rendementen. Een periodieke herbalancering zorgt ook voor een rationele besluitvorming, een cruciale eigenschap in tijden van marktvolatiliteit. Bovendien hebt u, als en wanneer uw algemene financiële doelstellingen of risicotolerantie veranderen, al een solide basis om uw aanpassingen door te voeren. Per slot van rekening, zonder een doordacht plan zijn aanpassingen in feite louter nattevingerwerk.

Uitdagingen en beslissingsfactoren

In de praktijk zijn portefeuillespreidingen vaak complex, en omvatten zij niet alleen de spreiding tussen aandelen en obligaties, maar ook talrijke beleggingscategorieën binnen het aandelensegment. Hoe complexer de spreiding van een portefeuille, hoe groter de behoefte aan onderhoud. Bepalen wanneer en hoe op doelmatige wijze te herbalanceren, vereist een zorgvuldig beheer van rendement, inzicht in uw fiscale situatie, uw cashflowbehoeften, financiële doestellingen en risicotolerantie. Een herbalancering gaat ook gepaard met transactievergoedingen en mogelijke vermogensheffingen op belastbare rekeningen. Hoewel er dus goede argumenten voor een herbalancering zijn, moeten de voordelen wel opwegen tegen de kosten.

Het vastleggen van beslissingsmomenten helpt de beleggers bij het beslissen wanneer zij moeten herbalanceren. De meeste experts raden aan te herbalanceren wanneer de weging van een aantal beleggingscategorieën een bepaald percentage van hun doelspreiding afwijken. Dat kan in grote lijnen worden gedefinieerd volgens een aandelen-obligatie mix of, beter nog, volgens de afwijkingspercentages voor categorieën zoals Small Cap-aandelen, wereldwijde aandelen, aandelen in opkomende markten, etc..

Hoewel herbalanceringskosten onvermijdelijk zijn, bestaan er wel strategieën die kunnen helpen om hun impact te beperken:

• Herbalanceren met nieuw vermogen. In plaats van overgewaardeerde categorieën, die in waarde zijn gestegen te verkopen, kunt u ook nieuw geld gebruiken om meer ondergewaardeerde categorieën te kopen. Dat verlaagt de transactiekosten en de eventuele belastinggevolgen bij de verkoop van bepaalde beleggingen.
• Implementeer een geïntegreerde portefeuillestrategie. In plaats van te werken met onwrikbare barrières tussen verschillende beleggingscategorieën en diverse rekeningen, kunt u ook de portefeuille als één geheel beheren.

Een herbalancering brengt reële kosten met zich mee die het rendement kunnen verlagen. Wij kunnen de beleggers helpen om te bepalen hoe ver de beleggingscomponenten mogen afwijken. En om kostenbesparende strategieën toe te passen bij de herbalancering. Wanneer wij onze klanten helpen bij de herbalancering, streven wij ernaar een structureel plan op te stellen dat flexibel blijft voor de unieke mix van doelstellingen, risicotolerantie en cashflow van de belegger.

Niemand weet in welke richting de kapitaalmarkten zich zullen ontwikkelen — en dat is nu precies het punt. In een onzekere wereld moeten beleggers beschikken over een duidelijk gedefinieerde, wereldwijd gespreide strategie en hun portefeuille beheren om die in de loop van de tijd te implementeren. Herbalanceringen zijn in dat kader van essentieel belang.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!