ETF’s en particuliere beleggers: Een slechte combinatie!

jul 18, 2014

Onderzoek toont aan dat particuliere beleggers ETF’s (indextrackers) verkeerd gebruiken met als gevolg dat de gerealiseerde rendementen aanzienlijk achterblijven. De consequentie is dat deze beleggers het risico lopen te weinig vermogen op te bouwen om hun financiële doelstellingen te realiseren.

Inleiding

Passieve beleggingsfondsen, zoals ETF’s (indextrackers) zijn met een enorme opmars bezig. De voordelen ten opzichte van actief beheerde beleggingsfondsen zijn groot. Met name de aanzienlijke lagere kosten en de mogelijkheid om gedurende de handelsdag te kunnen handelen worden als belangrijke voordelen genoemd. In Nederland zien we dan ook steeds meer partijen die gebruik maken van ETF’s en beleggers adviseren om hier vooral actief mee om te gaan.

Academisch onderzoek toont aan dat er een verband is tussen het aantal transacties en het gerealiseerde rendement van een belegger. Hoe actiever een belegger is, des te lager het gerealiseerde rendement.
John Bogle, de oprichter van Vanguard, waarschuwde dat handelen in ETF’s niets met beleggen te maken heeft.

De vraag is dan ook of het inderdaad waar is dat beleggers ETF’s verkeerd gebruiken? Om op deze vraag antwoord te geven, verwijzen we naar een recente Duitse studie ‘The dark side of ETF’s’. De onderzoekers onderzochten data van een grote Duitse broker over een periode van augustus 2005 tot en met maart 2010.

In Duitsland is er een groot aanbod van allerlei soorten ETF’s.  Maar liefst 7.000 beleggers werd gedurende deze periode onderzocht. Sommige beleggers gebruiken ETF’s en andere weer niet. Hierdoor konden de onderzoekers twee groepen beleggers onderscheiden. De belangrijkste bevindingen waren:

  • Naarmate de belegger jonger en rijker is, wordt de kans vergroot dat er gebruik wordt gemaakt van ETF’s;
  • Beleggers die gebruik maken van ETF’s handelen meer;
  • Er werd een significant verband gevonden tussen het activiteitenniveau van handelen in ETF’s en het gerealiseerde rendement.

De beleggers die gebruik maken van ETF’s realiseerden een significante ‘underperformance’ ten opzichte van beleggers die geen gebruik maken van ETF’s. DE rendementsverschillen bedroegen 5,6% per jaar in het voordeel van beleggers die geen gebruik maken van ETF’s.

Conclusie

De conclusie van de onderzoekers luidde dan ook:

“ETFs definitely do not help investors improve the performance of their portfolios. What is more interesting is that the Sharpe ratio deteriorates, which implies that ETFs do not even help these users to improve the efficiency of their portfolios.”

Onze conclusie is dat de grote voordelen van ETF’s volledig teniet worden gedaan door de mogelijkheid dat beleggers continue kunnen handelen in ETF’s.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!