ESG beleggers missen het doel

aug 31, 2021

Samenvatting

  • De ESG-componenten van een beleggingsstrategie, de manier waarop ze worden gemeten en de manier waarop ze worden geïntegreerd, kunnen leiden tot een breed scala aan beleggingsresultaten;
  • ESG-strategieën vertonen een breed spectrum van kenmerken, die kunnen leiden tot rendementen die (sterk) afwijken van de markt;
  • De blootstelling aan broeikasgasemissies varieert aanzienlijk tussen ESG-strategieën, wat aantoont hoe belangrijk het is om verder te kijken dan ESG-labels om te bepalen of een ESG-belegging consistent is met jouw doelstellingen.

Beleggen conform zogenaamde ESG-normen is erg populair onder beleggers. De verwachting is dat de komende jaren meer en meer beleggers zullen kiezen voor een ESG-belegging.

De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). Beleggers gebruiken ESG-kenmerken om bepaalde beleggingen op duurzaamheid te beoordelen

Het spreekt voor zich dat EBI Capital een groot voorstander is van duurzaam beleggen. Wij leggen je graag uit wat je moet weten als je besluit ‘ESG’ te gaan beleggen. Daarom hebben wij meerdere artikelen geschreven over ESG-beleggen. Ons eerste artikel beschreef dat ESG-risico’s door de financiële markten worden ingeprijsd. 

Onduidelijke definities

Op dit moment ontbreekt een universeel aanvaarde definitie met betrekking tot ESG beleggen. Dit heeft geleid tot een breed scala aan benaderingen. Dit stelt beleggers voor een potentieel dilemma, aangezien de ESG-componenten die in een beleggingsstrategie in aanmerking worden genomen, de variabelen waarmee ze worden gemeten en de methode waarmee ze worden geïntegreerd, kunnen leiden tot een breed scala aan beleggingsresultaten. Een recente studie van in de VS gevestigde ESG-georiënteerde fondsen wijst op een grote verscheidenheid aan fondskenmerken en duurzaamheidsprofielen, wat beleggers eraan herinnert dat ze misschien verder moeten kijken dan ESG-branding om te beoordelen of een beleggingsaanpak consistent is met hun doelstellingen.

Veel verschillende ESG-smaken

Het eerste teken van een gevarieerd ESG-beleggingslandschap is de breedte van de beleggingscategorieën onder ESG-gerichte strategieën. Onderstaand figuur toont de Morningstar-categorie-indeling voor een steekproef van Amerikaanse aandelenbeleggingsfondsen en ETF’s die per 31 oktober 2020 zijn gecategoriseerd als ‘duurzame beleggingen’. Terwijl de meerderheid van de $131 miljard aan beheerd vermogen (AUM) in deze steekproef gericht is op large-cap aandelen, zijn de 165 ESG-fondsen verspreid over 16 categorieën die variëren in grootte, stijl en sectorsamenstelling. Het merendeel van deze ESG-fondsen wordt actief beheerd; minder dan 40% van het beheerde vermogen werd gecategoriseerd als indexfonds.

Figuur 1. Amerikaanse aandelenfondsen met een focus op duurzaamheid, percentage van AUM per Morningstar-categorie, per 31 oktober 2020

Verschillende beleggingsfilo.

Hoewel onderzoek suggereert dat ESG-kenmerken geen extra informatie geven over verwachte rendementen (Bebchuk et al., 2013; Blitz en Fabozzi, 2017; Dai en Meyer-Brauns 2020; Polbennikov et al., 2016), zou een nadruk op ESG-kenmerken de prestaties van ESG-strategieën kunnen beïnvloeden. Als de integratie van ESG-overwegingen bijvoorbeeld leidt tot een systematische over- of onderweging van aanjagers van verwacht rendement, zoals grootte, relatieve prijs of winstgevendheid, kan het verwachte rendement van ESG-strategieën systematisch hoger of lager zijn dan het verwachte rendement van de markt.

Over het geheel genomen verschillen ESG-georiënteerde Amerikaanse aandelenfondsen van de brede Amerikaanse markt. Uit de kenmerken van een op 31 oktober 2020 gewogen steekproef van ESG-fondsen in tabel 1 blijkt dat ze neigen naar een hogere relatieve prijs en een kleinere marktkapitalisatie dan de Russell 3000 Index. Interessant is dat het aantal afzonderlijke Amerikaanse aandelen in de geaggregeerde ESG-steekproef in totaal meer dan 2.700 bedraagt, wat in de buurt komt van de 3.023 holdings van de index. Dit impliceert dat, afhankelijk van wie u het vraagt, meer dan 90% (!!)van de aandelen op de Amerikaanse markt voldoet aan de vereisten voor ESG-beleggen.

De geaggregeerde kenmerken verhullen het scala aan resultaten van de verschillende ESG-strategieën. Figuur 2 toont ook kenmerken voor de dwarsdoorsnede van ESG-fondsen bij het 25e, 50e en 75e percentiel van de verdeling. De portefeuilles positioneren zich over het volledige spectrum van alle drie de kenmerken. Met name de interkwartielafstand van de gewogen gemiddelde marktkapitalisatie varieert van een marktconforme 348 miljard dollar tot minder dan 25 miljard dollar, waarbij de laatste grens aan het midcap-gebied ligt. De waargenomen variatie in omvang, relatieve prijs en rentabiliteit impliceert significante verschillen in verwacht rendement tussen deze fondsen.

tabel 1: kenmerken van Amerikaanse duurzame beleggingsfondsen. Bron: Morningstar per 31 oktober 2020.

Naast het brede scala aan individuele fondskenmerken blijkt uit de resultaten dat veel ESG-fondsen slechts een kleine subset van bedrijven selecteren, een aanpak die leidt tot een beperkt beleggingsuniversum en een lagere diversificatie. Tabel 1 laat bijvoorbeeld zien dat het aantal aandelen in een duurzaamheidsfonds bij het 25e percentiel slechts 34 is.

Met zo veel benaderingen van ESG-beleggen zou men aanzienlijke variatie kunnen verwachten bij het beoordelen van strategieën door de lens van een individuele ESG-maatstaf. Dit is precies wat we zien in de gegevens over de uitstoot van broeikasgassen (BKG) voor onze steekproef van ESG-fondsen. Zoals te zien is in figuur 2, zijn zowel de emissie-intensiteit als de potentiële emissies van ESG-fondsen in totaal aanzienlijk lager dan die van de brede markt. Maar het bereik van de vermindering is aanzienlijk. Voor het 75e percentiel van fondsen is de emissie-intensiteit bijvoorbeeld 11% lager dan die van de Russell 3000 Index; ter vergelijking: bij het 25e percentiel is de reductie 61%.

Figuur 2. Emissieblootstelling voor de steekproef van Amerikaanse duurzaamheidsfondsen, per 31 oktober 2020

De emissieresultaten zijn leerzaam in de context van de verwachtingen van beleggers. De recentste wetenschappelijke bevindingen wijzen ondubbelzinnig de uitstoot van broeikasgassen aan als de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. En gegevens over de uitstoot van broeikasgassen zijn voor openbare bedrijven op ruime schaal beschikbaar (Chi, Geffroy, Thornton, and Whittington, 2021). In de mate dat beleggers verwachten dat een ESG-belegging hun bezorgdheid over milieuduurzaamheid weerspiegelt, kan het brede scala aan resultaten op het vlak van blootstelling aan emissies teleurstellend zijn.

Een routekaart voor verandering

Onze bevindingen tonen aan dat het ESG-label op dit moment nauwelijks veel toegevoegde waarde oplevert als het op beleggen aankomt. Dit onderstreept het belang van het evalueren van een beleggingsaanpak op basis van iemands doelstellingen. Wie zich echt zorgen maakt over de klimaatverandering, kan op zoek gaan naar strategieën met een beperkte blootstelling aan bedrijven en sectoren die de klimaatverandering aandrijven via koolstofemissies. Dat betekent dat beleggingsbeheerders vragen moeten stellen om te evalueren welke hun claim om de blootstelling aan emissies te verminderen hebben waargemaakt, in plaats van het verwijzen naar een ESG-label.

Beleggers moeten ook op hun hoede zijn voor beweringen van ESG-beheerders dat hun duurzaamheidsfondsen de klimaatverandering op zinvolle wijze zullen beïnvloeden. Er is een onderscheid tussen de blootstelling aan broeikasgasemissies in iemands assetallocatie en de daadwerkelijke broeikasgasemissies in de echte wereld: het feit dat u geen aandelen van een bedrijf bezit, betekent niet dat het bedrijf stopt met het verbranden van koolwaterstoffen. Beheerders kunnen desinvesteringen gebruiken om bedrijven met een hoge uitstoot van broeikasgassen te vermijden, maar dit betekent niet dat dit soort strategieën noodzakelijkerwijs een reëel effect hebben. Beleggers moeten zich ervan vergewissen dat beheerders die beweren een reële impact te hebben, objectief meetbare rapporten kunnen voorleggen die hun beweringen staven.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

REFERENTIES

Bebchuk, Lucian A., Alma Cohen, and Charles C.Y. Wang. 2013. “Learning and the Disappearing Association Between Governance and Returns.” Journal of Financial Economics 108, no. 2: 323–348.

Berg, Florian, Julian F. Kölbel, and Roberto Rigobon. 2020. “Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings” (SSRN working paper no. 3438533).

Blitz, David, and Frank J. Fabozzi. 2017. “Sin Stocks Revisited: Resolving the Sin Stock Anomaly.” Journal of Portfolio Management 44, no. 1: 105–111.

Chi, Joseph, Eric Geffroy, Jeromey Thornton, and Jim Whittington. 2021. “ESG Data, Ratings, and Investor Objectives.” Dimensional Fund Advisors (article).

Chi, Joseph, Mathieu Pellerin, and Jacobo Rodriguez. 2020. “The Economics of Climate Change.” Dimensional Fund Advisors (research paper).

Dai, Wei, and Philipp Meyer-Brauns. 2020. “Greenhouse Gas Emissions and Expected Returns.” Dimensional Fund Advisors (research paper).

Polbennikov, Simon, et al. 2016. “ESG Ratings and Performance of Corporate Bonds.” Journal of Fixed Income 26, no. 1: 21–41.