Eigenschappen van beleggsfondsen, deel II

jul 29, 2014

S&P Dow Jones onderzoekt elk half jaar de prestaties van Amerikaanse beleggingsfondsen. Zo wordt onderzocht of beleggingsfondsen in staat zijn geweest om ‘de markt te verslaan’ en er wordt onderzocht of beleggingsfondsen in staat zijn om goede prestaties te continueren.

Met name dit laatste onderdeel is zeer belangrijk. Beleggers gebruiken namelijk historische prestaties bij het selectieproces.  Net zoals eerdere bevindingen blijkt wederom dat er in de praktijk sprake is van een lagere continuïteit van goede prestaties dan dat je op basis van kansberekening zou mogen verwachten.

Om inzicht te krijgen in deze eigenschap van beleggingsfondsen nemen we u mee naar de 715 beleggingsfondsen die eind maart 2010 tot de beste 25% van alle beleggingsfondsen behoorden. Dit zijn dus de beleggingsfondsen met de beste historische prestaties. De bijbehorende fondsenhuizen zullen alles in het werk stellen om de aandacht van beleggers op deze fondsen te vestigen met als doel meer beleggers te verleiden juist deze fondsen aan te kopen. U zult dan ook reclames tegenkomen waarin wordt verteld hoe goed de fondsbeheerder zijn werk doet of hoe goed het analistenteam is. Onderzoek toont aan dat al deze marketingcampagnes zeer succesvol zijn. Beleggers kopen namelijk massaal de winnende beleggingsfondsen.
De centrale vraag is natuurlijk of deze beleggingsfondsen in staat zijn om tot de best presterende groep beleggingsfondsen te blijven behoren? Als we kijken naar de vier jaren erna dan blijkt dat slechts twee beleggingsfondsen in staat zijn geweest om tot de beste 25% beleggingsfondsen te blijven behoren. Alleen al op basis van kansberekening, hadden we verwacht dat er drie beleggingsfondsen tot die selecte groep zouden blijven behoren.

De grafiek vertelt het volledige verhaal.

De uitkomsten wijzen er sterk op dat geluk een aanzienlijke belangrijkere rol heeft gespeeld dan de expertise van de fondsbeheerder. Laten we eens verder onderzoeken wat er de winnende beleggingsfondsen is gebeurd die eind 2009 tot de selecte groep van de beste 25% beleggingsfondsen behoorden. We kijken dan naar de vijf opeenvolgende jaren.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!