Duurzaam beleggen

sep 17, 2013

Duurzaam beleggen

 

Duurzaam beleggen en toch een uitstekend rendement

Europese beleggers worden zich steeds bewuster van de impact die sommige bedrijfsprocessen op de omgeving en het milieu hebben en vragen zich terecht af hoe zij hun beleggingsbeslissingen in overeenstemming kunnen brengen met hun wens voor een duurzame wereld.

Duurzaam beleggen is een breder begrip dan het bekendere Sociaal Verantwoord Beleggen. En hoewel duurzaam voor iedereen een andere betekenis kan hebben, is de grote gemene deler wel de zorg voor een betere leefomgeving voor mens en dier. De Verenigde Naties omschrijft duurzaamheid wel als de ontwikkeling waar aan de behoeften van vandaag kan worden voldaan zonder afbreuk te doen aan de behoeften van de generaties van morgen.

Beleggingstechnisch betekent dit echter dat er veelal bepaalde bedrijven of zelfs beleggingscategorieën worden uitgesloten of dat er een te grote concentratie ontstaat binnen één bepaalde sector. Hierdoor wordt niet maximaal geprofiteerd van dié risicofactoren (markt, small cap en waarde-aandelen) die aantoonbaar rendement opleveren zodat risico zich onnodig ophoopt in een beleggingsportfeuille. Met alle gevolgen voor het rendement van dien.

Waar gewone wereldwijd beleggende indexfondsen gemiddeld in 1.750 bedrijven beleggen, daar beleggen hun duurzame varianten gemiddeld in slechts 350 tot 400 bedrijven. Actief beheerde fondsen kennen een nog slechtere spreiding en komen vaak niet verder dan 50 tot 60 verschillende bedrijven. Academici en grote institutionele beleggers zijn het er over eens dat spreiding één van de allerbelangrijkste pijlers is om de risico’s in een beleggingsportefeuille te reduceren.

Dimensional Fund Advisors heeft deze zomer een duurzaam beleggingsfonds voor Europese beleggers geïntroduceerd (Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund) waarbij bovenstaande nadelen worden ondervangen met behulp van een beleggingsfilosofie die al meer dan dertig jaar haar waarde heeft bewezen (het Fama French Drie Factor Model). Het fonds belegt in bijna 7.000 verschillende bedrijven en behaalt hiermee de grootste spreiding binnen de categorie duurzaam beleggen. En dit tegen een kostenratio van slechts 0,33%.

Beleggers zie geïnteresseerd zijn in duurzaam beleggen en (een deel van) hun portefeuille willen beleggen in duurzaamheid, doen er goed aan om, naast de voordelen die duurzaam beleggen onweerlegbaar heeft, ook te kijken naar de risico’s die deze vorm van beleggen tegelijk met zich meebrengt. En vanaf nu dus ook niet meer gelopen hoeven te worden.

Lees hier (Engels) meer over de unieke aanpak van het Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund.

De resultaten die Dimensional sinds 2008 met een vergelijkbaar fonds in de VS heeft behaald, vindt u hier.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!