Dimensional 35 jaren oud. Een terugblik van de oprichter.

mei 24, 2017

Dimensional 35 jaren oud. Een terugblik van de oprichter.

Dimensional is 35 jaren oud. Oprichter David Booth kijkt terug op de eerste 35 jaar.

Vanaf de oprichting is de beleggingsfilosofie van Dimensional gebaseerd op de kracht van marktprijzen in combinatie met theoretisch – en empirisch onderzoek. Maar wat betekent dit? Financiele markten zijn verschrikkelijk goed in het verzamelen van informatie. De analyses van miljoenen participanten leidt uiteindelijk tot de marktprijzen. Het is niet logisch om een beleggingsfilosofie te gebruiken dat probeert slimmer te zijn dan de collectieve kennis van de markt. Onze aanpak is gebaseerd om de informatie van de marktprijzen te gebruiken om inzicht te krijgen in welke factoren invloed hebben op het verwachte rendement van een beleggingsobject.

Wetenschappelijk onderzoek helpt om te begrijpen welke factoren de ‘drivers’ zijn achter het verwachte rendement. Dit leidt tot een beter inzicht en met deze kennis kunnen op een zinvolle wijze beleggingsportefeuilles samengesteld worden.

Een voorbeeld van een dergelijk inzicht is om verder te kijken naar het gemiddeld rendement. Door rekening te houden met al de mogelijke uitkomsten van een belegging kunnen we beleggers beter uitleggen wat te verwachten. Zeker als de rendementen niet zijn zoals zij verwachten helpt dit om vol te houden.

Een concreet voorbeeld maakt dit duidelijk. De S&P index heeft sinds 1926 een gemiddeld jaarrendement opgeleverd van 10% per jaar. Maar sinds deze periode is het jaarrendement slechts in 6 kalenderjaren uitgekomen tussen de 8% en 12%. Als beleggers in de S&P index gaan beleggen en ze 10% per jaar verwachten, dienen ze rekening te houden dat het werkelijke rendement er totaal anders uit kan zien. 

Dus wat is er nodig om vol te houden? Volgens ons is er geen magische formule maar er zijn wel enkele belangrijke basis begrippen die kunnen helpen. Uitleggen hoe financiele markten werken en erop vertrouwen, daar begint het mee. Daarnaast is het belangrijk om een portefeuille risico te kiezen dat past bij je persoonlijke risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen. We geloven dat onafhankelijke adviseurs beleggers hiermee ontzettend kunnen helpen. Als laatste is het ongelooflijk belangrijk dat beleggers vertrouwen in het fondsenhuis. 

Indexbeleggen is daarom een logische stap voor beleggers. Het is zeer transparant en de kosten zijn laag. Daarom is dit een zeer positieve ontwikkeling voor beleggers. Echter, indexvolgende fondsen zoals indexfondsen en ETF’s vinden het belangrijker om een index te volgen dan te streven naar een hoger rendement. Wij geloven dus erin dat indexbeleggen een te mechanische manier van beleggen is. 

Bij Dimensional stellen we alles in het werk om het beter te doen dan indexbeleggen. We gebruiken de vele voordelen van indexbeleggen maar hebben wel de vrijheid om kleine aanpassingen door te voeren. Het is onze ervaring dat deze kleine aanpassingen resulteren in extra toegevoegde waarde. 

We begonnen in 1981 met een nieuw beleggingsidee, namelijk beleggen in aandelen van kleine ondernemingen. De gedachte hierachter was dat de meeste beleggers niet in dit soort ondernemingen belegden en dat door dit wel te doen er een grotere spreiding werd verkregen dan alleen te beleggen in aandelen van grote ondernemingen. We vonden gelukkig voldoende klanten die het hiermee eens waren. De eerste negen jaar presteerden aandelen van kleine ondernemingen dramatisch. Er was zelfs een moment dat de S$P index meer dan 10% beter presteerde. Maar dit leidde er niet toe dat onze klanten nerveus werden. Ze bleven bij ons omdat wij goed konden uitleggen waarom beleggen in kleine ondernemingen zinvol was. 

Het hebben van een goed idee is belangrijk. Maar nog belangrijker is de wijze waarop je deze ideeen implementeerd. Vanaf onze oprichting ontwikkelden we protocollen hoe we beleggingsportefeuilles samenstellen en beheren. Nu, 35 jaar later, hebben we een trackrecord opgebouwd waarvan wij denken dat dit uniek is in de beleggingsindustrie.

Als we kijken naar de prestaties van onze beleggingsfondsen dan zien we dat 81% van onze fondsen een relevante index weet te verslaan. Daarbij vinden we het belangrijk om uit te leggen waarom we dingen doen zoals we ze doen. Hierdoor begrijpen onze klanten wat ze van Dimensional kunnen verwachten. De oplossingen die we hebben helpen onze klanten met het realiseren van hun financiële doelstellingen. We weten dat de rendementen op langere termijn uitstekend zijn. Daarom is het cruciaal dat beleggers niet uitstappen en stug volhouden. Zeker in tijden dat het tegen zit. Door duidelijk uit te leggen hoe we werken en de meest robuuste beleggingsportefeuilles te ontwerpen, hopen we dat onze klanten vertrouwen hebben en houden om samen met ons te beleggen. 

Namens Dimensional danken we onze klanten dan ook voor het vertrouwen in ons. 

Onze conclusie

EBI Capital is de eerste Nederlandse beleggingsonderneming die Dimensional aanbood en de unieke beleggingsfilosofie ‘evidence-based’ beleggen gebruikte. Dit maakt onze propositie uniek in Nederland. Welke belegger wil er nu niet beleggen met behulp van de kennis en vaardigheden van talloze Nobelprijswinnaars en ‘s-werelds toonaangevende wetenschappers?

Neem daarom snel contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!