De markt verslaan? In 100 jaar tijd is er niets veranderd!

aug 23, 2012

De markt verslaan? In 100 jaar tijd is er niets veranderd!

De belangrijkste methodes zijn:

  • Selecteren van het winnende aandeel;
  • Timing;
  • Selecteren van de winnende beleggingsstijl;
  • Selectie van het winnende beleggingsfonds.

Deze methodes moeten er voor zorgen dat de belegger structureel een hoger rendement weet te genereren ten opzichte van de markt. Veel beleggers menen, vaak op basis van de flitsende reclame-uitingen, dat actieve beleggers de afgelopen decennia hierin geslaagd zijn.

Helaas is het tegenovergestelde de waarheid. Alle actieve beleggers tesamen presteren al meer dan een eeuw collectief aanzienlijk slechter dan het marktrendement.

Alfred C. Cowles III

In de jaren ’30 was Alfred C. Cowles III de eerste persoon die de rendementen van actieve beleggers analyseerde. Tot in detail berekende hij de performance van professionele beleggers en markttimers. Zijn onderzoek, dat in juni 1932 beëindigd werd, is gepubliceerd in zijn rapport ‘Can Stock Market Forecasters Forecast?

Zijn conclusie was erg duidelijk. Cowles concludeerde dat er geen bewijs is gevonden dat er sprake van was voorstellende gaven.

Cowles splitste actief beleggen op in twee methoden, namelijk aandelenselectie en timing. Van elke methode probeerde Cowles te achterhalen of er sprake was van voorspellende gaven.

Door gebruik te maken van twee data-sets (van verzekeringsondernemingen en analistenvoorspellingen) was Cowles in staat om een uitspraak te doen. Hij constateerde dat bij het selecteren van aandelen slechts één op de drie aandelenaanbevelingen een aandeel betrof dat over een periode van vijf jaar de markt versloeg. Het bleek dat de aandelen die door analisten werden geadviseerd jaarlijks 1,4% achterbleven bij het marktrendement. Bij de verzekeringsbedrijven constateerde hij dat zij jaarlijks 4,7% achterbleven bij de markt. Hij weet dit aan het feit dat verzekeringsbedrijven te maken hadden met echte kosten, terwijl de analisten resultaten puur hypothetisch waren.

Bij beide groepen bleek dat de voorspellingen slechter waren dan dat je op basis van willekeur had mogen verwachten. Om populaire taal te gebruiken. Een groep apen die dartpijlen gooit zou minimaal een vergelijkbaar resultaat opleveren.

De DOW-theorie

Cowles testte tevens de uitkomsten van de beroemde DOW-theorie over de periode 1904 tot en met 1929. Uit in totaal 90 voorspellingen bleken de uitkomsten totaal willekeurig. 45 voorspellingen waren goed en 45 voorspellingen waren fout.

Er is niets veranderd

In 2012 blijkt dat er helaas niets is veranderd. De 1-op-3 kans dat een voorspelling uitkomt is nog steeds van kracht. Het gemiddelde actief beheerde beleggingsfonds realiseert een gemiddeld jaarrendement dat 2% lager is dan het marktrendement.We hebben het al vaak aangestipt, maar de belangrijkste redenen om niet te beleggen met behulp van actief beheerde beleggingsfondsen zijn:

  • Slechts zeer weinig actief beheerde beleggingsfondsen verslaat structureel de markt;
  • De ‘winnende’ beleggingsfondsen verslaan de markt slechts met een gering verschil. Dit terwijl het merendeel aanzienlijk achterblijft bij het marktrendement;
  • De winnaars van gisteren zijn de underperformers van morgen. Het is niet te voorspellen wie de toekomstige winnaar wordt. Outperformance is meer een kwestie van geluk dan kunde.

Verstandige beleggers vertrouwen niet op een actief beleggingsbeleid voor het realiseren van hun financiële doelstellingen. Integendeel, verstandigere beleggers selecteren de asset-classes waarin zij willen beleggen en selecteren vervolgende het bijbehorende asset-class fonds om de bijbehorende rendementen te realiseren. Een passieve beleggingsmethodiek geeft de hoogste kans op het realiseren van deze beleggingsdoelstellingen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!