China, wat moet een belegger ermee?

jul 14, 2015

China, Wat moet een belegger ermee?

Naast de Griekse ontwikkelingen kijken beleggers ook naar de flinke koersfluctuaties op de Chinese beurs. De Changhai Composite index (de graadmeter voor Chinese aandelen die vooral wordt bepaald door particuliere beleggers) verdubbelde sinds de zomer van 2014 in waarde en verloor recent 30% aan waarde.

De enorme koersdalingen zorgden ervoor dat veel beleggers aandelen wereldwijd van de hand deden, prijzen van grondstoffen daalde in waarde en ‘ veilige’  valuta’s en ‘ veilige’  beleggingen waren erg in trek. De Chinese overheid kondigde maatregelen aan dat ervoor moet zorgen dat China minder afhankelijk wordt van de export maar dat binnenlandse vraag voor een meer robuuste groei van de economie moet gaan zorgen.

Beleggers vragen zich af wat de Chinese ontwikkelingen betekenen voor hun eigen beleggingsportefeuille en welke invloed China heeft over de wereldeconomie.

Marktkapitalisatie versus economie

Als we kijken naar ‘ purchasing power parity’, waarbij rekening wordt gehouden met de relatieve kosten van lokale goederen, behoort China al tot de grootste economie ter wereld. De V.S., India, Japan Duitsland volgen. Echter de marktkapitalisatie van Chinese aandelen is nog steeds zeer gering. De marktkapitalisatie van Chinese aandelen uitgedrukt als een percentage van de MSCI All Country World index bedraagt slechts 2,6%. De Chinese markt is ook relatief klein ten opzichte van de totale economie. Volgens Bloomberg bedraagt de Chinese markt 60% uit van de Chinese BBP. Ter vergelijking, de Amerikaanse beurs representeert meer dan 100% van de Amerikaanse economie.

China wordt geclassificeerd als een ‘ emerging market’  land. Dit zijn markten die tekort komen om als ‘ volwassen economie’  geclassificeerd te worden op basis van factoren zoals economische ontwikkelingen, grootte, liquiditeit, en dergelijke. De Chinese beurs is sterk gereguleerd. Dit maakt het voor buitenlandse belegger lastig om direct via Chinese aandelen te beleggen. Daarom maken buitenlandse beleggers vooral gebruik van de beurs van Honk Kong of aan de Amerikaanse beurs genoteerde Chinese aandelen om te beleggen. Dit heeft als gevolg dat de Chinese beurs vooral wordt gebruikt door Chinezen. Naar schatting bedraagt de participatiegraad van Chinese particuliere beleggers maar liefst 90% en beleggen slechts 8,8% van de Chinesen op de beurs. Weer ter vergelijking, 36% van alle Amerikanen beleggen.

Ondanks de scherpe recente daling staat de Chinese beurs nog steeds 80% hoger dan een jaar geleden. De pijn van de daling zal dan ook met name gevoeld worden door beleggers die recent zijn ingestapt.

Een laatste punt is dat de Chinese economie dan wel wat afkoelt maar nog steeds een gemiddelde groei van 7% per jaar laat zien. Dat betekent dat de Chinese economie dubbel zo hard groeit als de meeste Westerse economieën.

Beleggers hebben reeds lang geleden geanticipeerd op de geringe groeivertraging met als gevolg dat de prijzen van grondstoffen zoals koper en ijzererts de laagste prijs sinds zes jaar aantikten.

Wat veroorzaakte de sterke koersstijgingen?

Het is onmogelijk om aan te geven wat de directe oorzaak is van de sterk gestegen koersen maar het is zeker dat de volgende factoren zeker een flinke bijdrage hebben geleverd, namelijk de stimulatie van de Chinese overheid om aandelenbelang te promoten en het feit dat beleggers vaak gebruik maken van ‘ leverage’ . Met name de laatste factor kan voor een extra versnelling van de koers zorgen maar ook voor een aanzienlijke scherpere daling. Door met geleend geld te beleggen zorgt een koersdaling ervoor dat de zekerheid onvoldoende wordt en moet de belegger geld bijstorten. Vaak heeft de belegger dit geld niet en zal de belegger gedwongen worden om zijn beleggingsportefeuille te verkopen. Hierdoor zakken de koersen nog meer en moet er nog meer verkocht worden enzovoort.

Maar zoals eerder aangegeven, de Chinese overheid heeft een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn de rentetarieven gedaald, mogen instellingen met geld van de Centrale Bank aandelen opkopen en mogen beleggers met een belang van meer dan 5% in een onderneming gedurende zes maanden de aandelen niet verkopen. Voor Westerse beleggers zijn dit behoorlijk verregaande beslissingen maar we moeten niet vergeten dat China een ‘ emerging market’  land is waar de Overheid een zeer actieve rol speelt.

Of dit alles zal werken, dat zal de tijd leren.

Conclusie

Voor beleggers is het goed om zich te realiseren dat de Chinese beurs wordt gedomineerd door Chinese particuliere beleggers en dat het aandeel van Chinese aandelen in de totale wereldmarktkapialisatie zeer gering is en dat buitenlandse beleggers nauwelijks toegang hebben tot deze beurs.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!