Beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen maakt u armer!

apr 15, 2013

Beleggen in actief beheerde beleggingsfondsen maakt u armer!

De hoge kosten in actief beheerde beleggingsfondsen kan ervoor zorgen dat u bij het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd tot maar liefst 30% minder kapitaal hebt opgebouwd ten opzichte van een belegging in goedkope passieve beleggingsinstrumenten. Dit is de harde conclusie van Nobelprijswinnaar William Sharpe in zijn nieuwste publicatie in het Financial Analysts Journal genaamd The Arithmetic of Investment Expenses.

We kunnen u er niet genoeg op wijzen, hoe hoger uw beleggingskosten, des te lager uw uiteindelijke opgebouwde kapitaal! We blijven doorgaan met het verkondigen van deze boofschap. Waarom? De reden is dat de beleggersindustrie u blijft bestoken met fraaie reclames en beloftes om u te overtuigen van hun toegevoegde waarde. 

Het artikel van William Sharpe verkent de voordelen van passieve beleggingsfondsen en beschrijft dit op een wijze dat het u zou moeten aanspreken. Sharpe legt uit dat als u gebruik maakt van passieve beleggingsinstrumenten u uiteindelijk een hoger eindkapitaal zult opbouwen dan als u gebruikt maakt van dure actief beheerde beleggingsfondsen. We kunnen het ook omdraaien. Als u besluit om te beleggen met behulp van dure actief beheerde beleggingsfondsen dan heeft u een grote kans dat u aanzienlijk minder kapitaal zult opbouwen dan als u gebruikt maakt van goedkope passieve beleggingsfondsen. Misschien is dit een betere benadering. De angst om minder kapitaal op te bouwen is groter dan het vooruitzicht om meer kapitaal op te bouwen. 

Het artikel van Sharpe bevat veel berekeningen. De logica achter al deze berekeningen spreekt echter voor zich en is onweerlegbaar. Ten eerste realiseren actief beheerde beleggingsfondsen en passieve beleggingsfondsen voor kosten gemiddeld als groep hetzelfde rendement. Het netto-rendement echter, na aftrek van kosten, is in het nadeel van actief beheerde beleggingsfondsen. Sharpe heeft dit onomstotelijk bewezwen in zijn artikel uit 1991, The Arithmetic of Active Management. Mits juist gemeten moet een actief beheerde beleggingsfonds slechter presteren dan een goedkoop passief beleggingsfonds. 

Ten tweede brengt Sharpe de kosten van actief beheerde beleggingsfondsen in beeld. Voor Amerikaanse beleggingsfondsen bleek de gemiddelde kostenvoet voor 2012 1,12% te bedragen. De kosten van passieve beleggingsfondsen liggen 70% (!!!) of meer beneden dit niveau. 

Uiteindelijk berekent Sharpe aan de hand van de gerealiseerde rendementen van actief beheerde beleggingsfondsen de kans dat een belegger een beter rendement zou hebben gerealiseerd in vergelijking met de belegging in passieve beleggingsfondsen. Hieruit blijkt dat over een langere periode er een grote kans is dat een belegger 30% minder kapitaal heeft opgebouwd. Met andere woorden; de kans dat een belegger die gebruikt maakt van passieve beleggingsfondsen teleurgesteld wordt in de geleverde prestaties is aanzienlijk lager dan de belegger die gebruik maakt van actief beheerde beleggingsfondsen. 

Dit betekent dat de talloze marketinginspanningen slechts één doel hebben, het onwetend houden van de consument en hier voor eigen gewin van profiteren. 

We kunnen u er niet genoeg op wijzen. Beleg passief en verlaag al u beleggingskosten. Dit is de beste garantie voor een succesvolle beleggingservaring.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!