AFM Consumentenmonitor: kosten van beleggen belangrijk, maar veelal onbekend

mrt 29, 2013

AFM Consumentenmonitor: kosten van beleggen belangrijk, maar veelal onbekend

Consumenten vinden de kosten van beleggen belangrijk, maar hebben zich daar voorafgaand en gedurende de dienstverlening zeer beperkt in verdiept. Ze zijn veelal onbekend met de hoogte en de samenstelling van de kosten. Beleggers bij adviseurs en vermogensbeheerders zijn minder vaak op de hoogte dan zelfstandige beleggers.

Dat blijkt uit de Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een tweejaarlijks representatief onderzoek onder consumenten. De kosten van beleggen hebben de verhoogde aandacht van de AFM, omdat inzicht hierin voor de belegger belangrijk is om een goede prijs/kwaliteitsvergelijking tussen verschillende beleggingsdienstverlening te kunnen maken.

Geen inzicht

Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts de helft van de ondervraagde beleggers op dit moment denkt te weten hoe hoog de kosten zijn die ze gemiddeld per jaar betalen. Vooral beleggers die met behulp van een beleggingsadviseur (73%) of vermogensbeheerder (62%) beleggen, zijn niet op de hoogte van de jaarlijkse kosten.

Voordat ze begonnen met beleggen, heeft slechts de helft van alle geënquêteerde beleggers informatie over de kosten gezien. Van de beleggers die via een beleggingsadviseur beleggen heeft ongeveer een kwart deze informatie gezien, voordat men aan de slag ging met beleggen. Voor beleggers die klant zijn bij een vermogensbeheerder is dat 46 procent.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een op de drie beleggers de komende drie jaar gemiddeld meer dan 10 procent bruto rendement per jaar verwacht te behalen. Opvallend is dat 44 procent van de beleggers niet weet welk rendement ze in 2011 hebben behaald. Vooral beleggers die met behulp van een beleggingsadviseur beleggen (66 procent) hebben geen idee van het behaalde rendement.

Lage kosten zijn bepalend voor een succesvolle beleggingservaring

Het rendement dat beleggers realiseren is als volgt te berekenen:

Rendement belegger = Marktrendement minus alle kosten

Hieruit blijkt dat een belegger meer rendement realiseert als de belegger zijn kosten weet te verlagen. Helaas zijn de kosten nog steeds (onnodig) zeer hoog. De beleggingsindustrie is nog steeds een zeer winstgevende sector.

Klik hier voor het lezen van het AFM-rapport.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!