Actief of passief: Slechts 1 op de 100 fondsen verslaat de markt

jun 30, 2014

Maar liefst 99% van alle actief beheerde beleggingsfondsen blijft achter bij het marktrendement, zo luidt de conclusie van een recent uitgekomen studie. De studie die is uitgevoerd door the Pensions Institute at Cass Business School, onderdeel van de City University London.

In deze studie werden gedurende de periode 1998 en 2008 de prestaties van 516 beleggingsfondsen onderzocht. De bevindingen waren in het kort:

  • Het gemiddelde beleggingsfonds is niet in staat om ‘outperformance’ te realiseren door middel van aandelenselectie of markttiming, zodra er rekening gehouden wordt met kosten en de factoren die bepalend zijn voor het rendement van aandelen (markt, waarde,small en momentum). Het rendement van het gemiddelde beleggingsfonds lag jaarlijks 1,4% beneden het marktrendement;
  • 95% tot 99% van alle beleggingsfondsen faalde met betrekking tot het genereren van ‘alpha’ (dit is het realiseren van een beter rendement dan de markt, gecorrigeerd voor risico). Het aantal beleggingsfondsen dat een outperformance wist te realiseren was kleiner dan wat op basis van kansberekening verwacht mocht  worden;
  • Ondanks dat er een zeer kleine groep beleggingsfondsen in staat is geweest om een superieur rendement te realiseren, blijkt uit onderzoek dat het extra gerealiseerde rendement niet bij de belegger terecht is gekomen maar bij de fondseigenaren zelf.

De methode die deze onderzoekers gebruikten is gelijk aan een eerdere studie van Fama en French. Ook zij concludeerden dat, gecorrigeerd voor kosten en factorblootstelling, er nauwelijks beleggingsfondsen bestaan die de markt weten te verslaan.

De onderzoekers weten de bevindingen dan ook zeer duidelijk samen te vatten:

“Taken together, the above results prove that the vast majority of fund managers in our dataset were not simply unlucky, they were genuinely unskilled.”

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!