Aandelenkoersen zijn hard gestegen. Een correctie is onvermijdelijk?

sep 7, 2021

Samenvatting

  • Financiële journalisten en beleggingsgoeroes wakkeren regelmatig de angst van beleggers aan door te suggereren dat de wetten van de fysica van toepassing zijn op de financiële markten – dat wat omhoog gaat, omlaag moet komen;
  • Een ‘all-time high’ bevat echter geen bruikbare informatie over de toekomst;
  • Aandelen zijn geen zware voorwerpen die door zware inspanningen in de lucht worden gehouden. Het zijn eeuwigdurende claimtickets op de winsten en dividenden van bedrijven;
  • Om op de lange termijn het ‘uitstekende’ aandelenrendement te behalen is het noodzakelijk om de ‘goede’ aandelenjaren volledig te benutten.

De Nederlandse AEX-index nadert met rasse schreden de 800 punten. Dit terwijl deze index in maart 2020 rond de 460 punten noteerde. Ook talloze andere indices noteren rond ‘all-time highs’. Ons bereiken signalen zoals ‘dit kan toch niet doorgaan’ of ‘dit moet toch leiden tot een flinke correctie’. Tijd dus voor onze visie.

Beleggers zijn vaak tegenstrijdig over recordhoogtes in de aandelenkoersen. Ze zijn blij dat hun bestaande aandelenbezit in waarde stijgt, maar vrezen dat hogere koersen op de een of andere manier een voorbode zijn van een dramatische neergang in de toekomst. En ze zijn misschien terughoudend om nieuwe aankopen te doen omdat de traditionele mantra “laag kopen, hoog verkopen” suggereert dat het investeren van fondsen in aandelen op een historisch hoogtepunt een recept is voor teleurstelling.

De media is een slechte raadgever!

Stel dat je de volgende beleggingsartikelen leest; ‘AEX overspannen in de Tina-Trein‘,  Beurscrash 2021 of een correctie? of Grote beleggers dekken zich in tegen scherpe correctie zijn slechts enkele voorbeelden van berichten in de media waaruit beleggers kunnen afleiden dat het verstandig is om (een gedeelte van de aandelen) te verkopen.

Degenen die dergelijke artikelen alarmerend vinden, zullen waarschijnlijk terugdeinzen voor het kopen van aandelen op recordhoogtes. Maar aandelen zijn geen zware voorwerpen die door zware inspanningen in de lucht worden gehouden. Het zijn eeuwigdurende claimtickets op de winsten en dividenden van bedrijven. Duizenden ondernemingen zijn elke dag op zoek naar projecten die een positief rendement op het kapitaal kunnen bieden en tegelijkertijd goederen en diensten leveren die de mensen wensen. Hoewel sommige nieuwe ideeën en de bedrijven erachter op een mislukking uitlopen, biedt de geschiedenis overvloedig bewijs dat investeerders over de hele wereld beloond worden voor het kapitaal dat zij verstrekken.

Beleggers moeten recordstanden noch met opwinding, noch met ongerustheid behandelen.

Of het nu gaat om een nieuw hoogtepunt of een nieuw dieptepunt, de aandelenkoers van vandaag weerspiegelt het collectieve oordeel van beleggers over wat de winsten en dividenden van de toekomst waarschijnlijk zullen zijn. En elke dag moeten aandelen zo geprijsd zijn dat ze een positief verwacht rendement opleveren voor de koper. Anders zou er geen handel plaatsvinden. Het is moeilijk een scenario te bedenken waarin beleggers in aandelen beleggen met de verwachting geld te verliezen.

Beleggers moeten recordhoge koersen niet met opwinding of verontrusting, maar eerder met onverschilligheid behandelen. Als aandelen een positief verwacht rendement hebben, is het bereiken van recordhoogtes met een zekere regelmaat precies het resultaat dat we zouden verwachten. Uit maandelijkse gegevens over de periode van 94 jaar eindigend in 2020 blijkt dat de S&P 500 Index in meer dan 30% van die maandelijkse waarnemingen een nieuw hoogtepunt in eindvermogen heeft bereikt. Bovendien heeft de aankoop van aandelen op all-time records gemiddeld vergelijkbare rendementen gegenereerd over de daaropvolgende periodes van één, drie en vijf jaar als een strategie die aandelen koopt na een scherpe daling, zoals Figuur 1 laat zien.

Figuur 1: Gemiddeld rendement op jaarbasis voor S&P 500 Index na ‘all-time high’ en daling van 20%

Sinds 1926 waren er maar liefst 329 maanden met een ‘all-time high!’ 

In dit geval hebben we de data van de S&P 500 index over een periode van januari 1926 tot en met december 2016 geanalyseerd. In deze periode waren er 319 maanden (29%) waar de S&P 500 index een nieuw hoogtepunt bereikte. Als we van deze maanden keken in hoeverre 12 maanden later sprake was van hogere koersen, bleek dit in 80,50% van alle maanden het geval te zijn. Met andere woorden, als koersen zich om en nabij een ‘all-time high’ bevinden, is de kans op een positief rendement na 1 jaar een stuk groter dan een negatief rendement.

Het is belangrijk om te melden dat het eerdere gegeven niet alleen van toepassing is als koersen nabij hun historische hoogtepunt noteren. Als we namelijk kijken naar een willekeurige maand, dan is de kans dat er na 12 maanden een hogere koers wordt bereikt 74,7%. Dit leert ons dat het feitelijk weinig uitmaakt op welk niveau de koersen staan. De kans dat de koersen over een jaar hoger staan is aanzienlijk hoger dan de kans dat de koersen lager staan.

De centrale vraag die vaak wordt gesteld is waarom een belegger een positief rendement mag verwachten?

In eerdere artikelen hebben we erop gewezen dat bij elke transactie een koper en een verkoper bij elkaar komen. Het resultaat van deze transactie is de koers en bij deze koers zijn beide partijen tevreden. Als de markt niet de verwachting heeft dat er een positief rendement verwacht wordt, dan zouden kopers niet besluiten om een transactie aan te gaan. Om een eenvoudig voorbeeld te nemen. Zou u geld investeren in bijvoorbeeld onroerend goed als u verwacht verlies te leiden? Nee, natuurlijk niet. Zo redeneert de financiële markt ook. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de markten geld zouden investeren als er een verlies wordt verwacht.

Deze redenering betekent dat beleggers met de kennis van dit moment verwachten dat het komende rendement positief zal zijn. Uiteraard kunnen nieuwe inzichten en ontwikkelingen ervoor zorgen dat deze verwachting niet uitkomt.

Met dit in ons achterhoofd kunnen we antwoord geven op de vraag hoe vaak het zinvol is geweest om in aandelen te beleggen. We kijken dan naar de 10-jaars equity premium. De equity-premium is het aandelenrendement minus het rendement van de spaarrekening. In normaal Nederlands, hoe vaak levert een aandelenbelegging meer op dan een spaarrekening?

Voor de Amerikaanse markt waren er 12 tien-jaars periodes dat de equity premium negatief was. Met andere woorden, een belegger was beter af als hij was gaan sparen. Maar wat we ook zien is dat in veruit de meeste gevallen er sprake was van een positieve equity premium.

 

De kansen zijn overigens duidelijk in het voordeel van de lange termijn belegger die gedisciplineerd volhoudt. Des te langer de belegger belegt in aandelen, des te groter de kans dat hij een positieve equity premium realiseert. Bij een periode van 15 jaar is die kans maar liefst 96%.

Voor een succesvolle beleggingservaring is het noodzakelijk om te profiteren van een mooi beleggingsklimaat!

De lange termijn rendementen van aandelen zijn altijd uitstekend geweest, althans voor een belegger die wereldwijd zijn beleggingen heeft gespreid. Aandelenrendementen kenmerken zich door slechte -, gemiddelde-  en zeer positieve jaren. Om uiteindelijk dat mooie aandelenrendement te verkrijgen is het noodzakelijk dat ook de positieve aandelenmarkten volledig worden doorgemaakt.

Mensen zijn (helaas) geconditioneerd om te denken dat na de stijging de daling moet komen, waardoor zij in de verleiding komen om te muteren in hun portefeuilles. Sommige beleggers verkopen (een gedeelte) van hun beleggingen, andere wachten met beleggen. Maar de historische data toont duidelijk aan dat dat dergelijke signalen alleen in onze verbeelding bestaat.

Conclusie

Waar veel ‘experts’ het bijzonder vinden dat koersen in de buurt van een ‘all-time high’ staan, geeft dit feitelijk geen nieuwe inzichten in wat de toekomst gaat brengen. Gebaseerd op historische data mogen beleggers de komende 12 maanden een positief rendement verwachten. Net zoals zij dit in elke gegeven maand mogen verwachten. Beleggen betekent risico nemen. Dat betekent dat er geen zekerheid is dat in elke toekomstige periode beleggers een positief rendement zullen realiseren. Continue worden de financiële markten overspoelt met nieuws. Dit nieuws kan zowel positief als negatief worden ervaren met als gevolg dat koersen zich zodanig aanpassen dat de markt als geheel weer een positieve verwachting heeft.

Beleggers moeten zich troosten met de wetenschap dat aandelenkoersen niet tegen de zwaartekracht vechten wanneer zij hoger stijgen en erop vertrouwen dat recordhoogten ons alleen maar vertellen dat het systeem werkt zoals wij zouden verwachten – niets meer dan dat.

Dit is dan ook de reden dat wij onze cliënten adviseren om zich te focussen op de lange termijn om zo de kans op een succesvolle beleggingservaring te maximaliseren. Daarbij is het goed om te weten dat de waardering van onze modelportefeuille ca. 35% lager ligt dan de waardering van de markt.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!