Duurzaamheid : Aantal fondsen met de hoogste duurzaamheidsrating (artikel 9) sterk afgenomen

okt 16, 2023

Sinds de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie in maart 2021, zijn vermogensbeheerders verplicht om hun fondsen in de Europese Unie te categoriseren als Artikel 6, 8 of 9, afhankelijk van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Bijna twee jaar later zien we opmerkelijke veranderingen in de categorieën “lichtgroen” (Artikel 8) en “donkergroen” (Artikel 9) fondsen.

In de afgelopen maanden hebben vermogensbeheerders zich voorbereid op de implementatie van de technische reguleringsnormen van SFDR Level 2 (RTS), die in januari 2023 van kracht werden. Deze regels vereisen dat beheerders meer informatie verstrekken over ESG-strategieën, duurzaamheidsrisico’s en de impact van hun fondsen in documenten en rapportages.

Vooruitlopend op deze verbeterde regelgeving en na verduidelijkingen die bevestigen dat Artikel 9-fondsen alleen mogen beleggen in duurzame investeringen, hebben veel fondsbeheerders hun fondscategorie herzien. Dit heeft geleid tot degradaties, waarbij veel Artikel 9-fondsen zijn verschoven naar Artikel 8.

Sinds september 2022 hebben ongeveer 420 fondsen hun SFDR-status gewijzigd, waarvan 307 zijn gedegradeerd van Artikel 9 naar Artikel 8. Dit vertegenwoordigt een beheerd vermogen van 175 miljard euro, wat neerkomt op 40% van de Artikel 9-categorie. We verwachten dat deze cijfers in de komende maanden verder zullen stijgen, aangezien meer fondsprospectussen worden bijgewerkt door de fondshuizen.

Als gevolg van deze verschuivingen is het aandeel van Artikel 9-fondsen in de totale Europese fondsenmarkt gedaald tot 3,3% aan het einde van december, vergeleken met 5,2% drie maanden eerder. Tegelijkertijd is het marktaandeel van Artikel 8-fondsen gestegen van 48,3% naar 52,2%.

De herclassificatie van grote indexfondsen en exchange-traded funds (ETF’s) die Europese klimaatbenchmarks volgen, afgestemd op de Overeenkomst van Parijs of klimaattransitie, heeft het marktaandeel van passief beheerde Artikel 9-fondsen doen krimpen van 24% naar 5%.

De verminderde vertegenwoordiging van passieve fondsen in de Artikel 9-categorie roept vragen op over de haalbaarheid en waarde van een kosteneffectieve, regelgebaseerde benadering voor beleggers die op zoek zijn naar puur duurzame investeringen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!