De Vries Investment Services heeft een nieuwe naam:

EBI Capital

Over EBI Capital

Waarom een nieuwe naam?

Sinds 2005 is De Vries Investment Services een begrip in de Nederlandse beleggingssector. Dat heeft gezorgd voor een stabiele groei. Sinds de uitbreiding met de dienst beheer en meerdere nieuwe bestuurders reden genoeg voor een nieuwe naa,; EBI Capital.

Iedereen vertelt dat zij onafhankelijk zijn. Hoe zit dat?

Er zit een groot verschil tussen onafhankelijk beweren en daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Ga maar na, zouden aandeelhouders van een grootbank echt jou als client 100% centraal zetten? De geschiedenis staat bol van incidenten – denk aan de kredietcrisis, de woekerpolissen, de kickback vergoedingen – wat bewijst dat jij niet centraal staat. Zou dat nu ineens veranderd zijn? We zien nog steeds grootbanken en vermogensbeheerders die hun eigen beleggingsfondsen promoten, dubbele kostenstructuren toepassen, oneerlijke performance-fee regelingen hanteren, enz, enz.

EBI moet toch ook geld verdienen?

Uiteraard. Ook EBI Capital moet winst maken. Het verschil is echter dat wij geen cent verdienen aan het doen van transacties of het adviseren van bepaalde beleggingen. Wij dienen maar één doel; en dat is jouw doel. 

Vanaf welk bedrag kan ik beleggen bij EBI?

EBI beheert vermogen vanaf euro 100.000,-.

Hoe kan het dat de beheerkosten van EBI lager zijn dan die van de concurrenten?

Hoge kosten hebben een grote negatieve invloed op jouw vermogensgroei. Daarom vinden wij het niet meer dan normaal om een scherp laag tarief in rekening te brengen. Dit hebben wij bereikt door niet te investeren in dure kantoorpanden, e.d. Ook hebben wij geen aandeelhouders die streven naar winstmaximalisatie, zoals de meeste grootbanken.

Hoeveel vermogen is er bij EBI ondergebracht?

Per mei 2021 is er € 190 miljoen bij EBI ondergebracht. Dit zonder reclame te maken.  Ons succes is puur het resultaat van eerlijk zijn over beleggen. En dat spreekt veel mensen aan. 

Over Evidence – based beleggen

Wat is het verschil tussen indexbeleggen en evidence-based beleggen?

Indexbeleggen is een prachtige beleggingsfilosofie. Wij waren in 2005 de allereerste Nederlandse beleggingsonderneming die indexbeleggen toepaste. Echter indexbeleggen kenmerkt zich ook door een aantal nadelen. We hebben hier een aparte pagina aan gewijd. Deze nadelen heeft evidence-based beleggen niet.

Hoe komt het dat evidence-based beleggen een hoger rendement oplevert dan indexbeleggen?

Indexbeleggen belegt in een marktkapitalisatie gewogen portefeuille. Hierin zitten met name aandelen van grote ondernemingen. Onderzoek heeft aangetoond dat aandelen van kleine – en waarde aandelen over de langere termijn meer rendement oplevert.

Hoelang heeft EBI al ervaring met evidence-based beleggen?

EBI is de eerste Nederlandse beleggingsonderneming die evidence-based beleggen als leidende filosofie al in 2012 aan cliënten aanbood. Op dit moment is EBI één van de grootste vermogensbeheerders die deze filosofie toepast.

Waarom hoor ik zo weinig over Evidence-based beleggen?

Voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, is evidence-based beleggen de normaalste zaak van de wereld. Voor particuliere beleggers zien wij echter dat grootbanken en de meeste vermogensbeheerders hun eigen ‘unieke’  beleggingsfilosofie hanteren. Vaak met dure woorden omschreven. Dat maakt voor veel beleggers veel indruk. De waarheid is echter dat actief beheerde beleggingsportefeuille jou een aanzienlijk kleinere kans op een succesvolle beleggingservaring biedt. Juist omdat de rendementen op de lange termijn een stuk lager zijn. 

EBI in de praktijk

Hoe lang duurt het openen van een rekening?

Het openen van een particuliere rekening duurt gemiddeld twee tot vijf werkdagen en van een zakelijke rekening enkele dagen langer. Dit vanwege het controleren van de gegevens van de Kamer van Koophandel en de statuten van uw onderneming, stichting of vereniging.

Hoe volg ik de ontwikkeling van mijn portefeuille?

Via onze website kan je dagelijks de ontwikkeling jouw portefeuille volgen. Via jouw persoonlijke portal kan je op elkmoment een uitgebreide vermogensrapportage downloaden met daarin onder meer informatie over jouw rendement, transacties, kosten en dividend. De rapportages zijn bijgewerkt tot en met het slot van de voorgaande beursdag.

Wat moet ik doen als ik wil stoppen bij EBI?

Jouw overeenkomst met EBI is dagelijks opzegbaar. Je zit dus nergens aan vast. Een mail of brief is voldoende om te stoppen. Wij zullen vervolgens binnen drie dagen, maar meestal al op de dag zelf, jouw effectenportefeuille verkopen. Het vrijgekomen geld boeken wij drie beursdagen later – in verband met de valutaire data – over naar jouw tegenrekening.

Hoeveel betaal ik aan EBI?

Onze beheervergoeding wordt berekend op basis van het vermogen dat je ons toevertrouwt met een minimum van € 1.210,- per jaar. De beheervergoedingen zijn exclusief BTW.

  • 0,60 % per jaar tot € 1 miljoen;
  • 0,50 % per jaar over het meerdere boven € 1 miljoen;
  • 0,40 % per jaar over het meerdere boven € 2,5 miljoen.
Hoeveel bespaar ik door naar EBI over te stappen?

Dat is onder andere afhankelijk van de samenstelling van jouw vermogen en de kosten die jouw bank of vermogensbeheerder jou in rekening brengt. Zo wordt er door banken en sommige vermogensbeheerders een groot deel van jouw vermogen belegd in actief beheerde beleggingsfondsen. De kosten van deze fondsen liggen veelal ruim 1% boven de kosten die de ons geselecteerde fondsen in rekening brengen. Daarnaast berekenen andere partijen vaak substantieel hogere beheerkosten. En dan hebben we het nog niet eens over de voor jou totaal onzichtbare kosten zoals marktimpactskosten, de kosten van dividendlekkage, performance fees, e.d.

Jouw totale besparing beloopt daarom al snel 1,5 tot 2% per jaar, wat een zeer positieve invloed zal hebben op jouw vermogenstoename. 

Kan ik ook met mijn BV of stichting bij EBI beleggen?

Jazeker, je kan bij ons privé en/of zakelijk beleggen. 

Binckbank

Wat is de relatie tussen Binck en EBI?

BinckBank is onze broker. Dit betekent dat wij jouw rekening bij deze instelling aanhouden en hun effectensysteem gebruiken om te kunnen handelen op bijna alle relevante beurzen in de wereld.

Wij hebben gekozen voor BinckBank omdat zij op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden. Ze leveren ons elke nacht alle noodzakelijke data om voor onze klanten dagelijks een vermogensrapportage te kunnen samenstellen die aan alle eisen van de AFM voldoet. Uiteraard is EBI volledig onafhankelijk jegens BinckBank.

Ik heb al een rekening bij Binck. Kan ik die gebruiken?

Nee, dat is niet mogelijk. Je ontvangt van ons een uniek relatienummer toegewezen binnen de ‘Professional Desk’ van BinckBank. Deze afdeling is speciaal ingericht om professionele partijen als EBI optimaal te kunnen bedienen. Hiervoor moet een separate rekening geopend worden en een afzonderlijke overeenkomst worden getekend, een zogenaamde tripartiete overeenkomst. Aan deze overeenkomst zijn ook de door ons bedongen kortingen gekoppeld.

Wat is een tripartiete overeenkomst?

Dit is een overeenkomst tussen jou (of je BV) als rekeninghouder, EBI als vermogensbeheerder en BinckBank als broker. Wij openen voor jou (op jouw naam en nadat je ons hiervoor door middel van een handtekening jouw goedkeuring hebt gegeven) een effectenrekening bij BinckBank. Zo houd je altijd volledige controle over jouw vermogen en heb je de zekerheid van BinckBank als broker en de expertise van EBI als vermogensbeheerder. De rollen en verantwoordelijkheden van iedere partij zijn in de tripartiete overeenkomst beschreven. Deze overeenkomst kan je overigens te allen tijde beëindigen.

Mijn geldboeking is door Binckbank teruggestort. Wat is de reden?

Een geldoverboeking naar de rekening bij BinckBank mag hedendaags alleen afkomstig zijn van een rekening op naam van de relatie. Bij ontvangst van het bedrag controleert Binckbank of de tenaamstelling overeenkomt met de tenaamstelling van de BinckBank rekening. Als Binckbank kan vaststellen dat de tenaamstelling overeenkomt, wordt het bedrag geboekt op de rekening bij BinckBank. Is dit niet het geval, dan wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggeboekt naar de rekening van herkomst.

In verband met een compliance aanscherping, kan Binckbank per 5 juli 2021 boekingen enkel nog accepteren indien de rekening waar het geld vandaan is gekomen ook is toegevoegd als vaste tegenrekening (uiteraard enkel nodig indien de tenaamstelling afwijkt). Is dat niet het geval dan zal de boeking direct geweigerd worden.

De uitzonderingen van tegenrekeningen die Binckbank dan kunnen toevoegen zijn:
– Geldoverboeking van de wettelijk vertegenwoordiger(s) / grootouders bij minderjarige rekeningen
– Geldoverboeking van zakelijke rekening (indien de UBO gelijk is) naar privé rekening of vice versa
– Geldoverboekingen inzake lijfrente/polisrekeningen

Waarom heeft BinckBank deze maatregel ingevoerd?
Aangescherpte wet- en regelgeving (PSD2) vragen van banken om steeds meer maatregelen in te voeren voor het tegengaan van verschillende risico’s, zoals bijvoorbeeld fraude. Het uitsluitend accepteren van overboekingen van een rekening, waarvan de tenaamstelling overeenkomt met die van de rekening bij BinckBank, is één van deze maatregelen die Binckbank neemt om dit risico te voorkomen.

Veiligheid

Wat gebeurd er als EBI failliet gaat?

In het geval dat EBI failliet zou gaan gebeurt er met jouw vermogen helemaal niets. Jouw geld en beleggingen staan op jouw eigen BinckBank rekening. Daar blijft het staan, ook als wij failliet zouden gaan. Jouw portefeuille wordt dan (kosteloos) omgezet naar een rekening bij de retail-afdeling van BinckBank, of als dat jouw voorkeur heeft wordt deze overgeboekt naar een andere vermogensbeheerder van jouw keuze.

Wat gebeurt er als Binck failliet gaat?

BinckBank is een onafhankelijke en beursgenoteerde onderneming. Jouw beleggingen zijn, net als bij de grootbanken, ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Dit bewaarbedrijf is een stichting en heeft een eigen bestuur. Een faillissement van BinckBank heeft daarom geen invloed op de beleggingen.

LEI-nummer

Wat is een LEI-nummer?

Een Legal Entity Identifier, ook wel LEI-code genoemd, is een 20-cijferige, internationaal gestandaardiseerde code die financiële ondernemingen, zoals BinckBank, moet rapporteren naar de Autoriteit Financiële Markten bij elke effectentransactie die zij voor een zakelijke klant uitvoert. Kort gezegd is het doel hiervan om de financiële markten nog transparanter en veiliger te maken. De LEI is gekoppeld aan een zakelijke klant, denk aan een BV, NV, eenmanszaak, maatschap, VOF, stichting, beleggingsstudieclub of een coöperatie. Meer informatie leest u op www.kvk.nl.

Wie moet een LEI-nummer aanvragen?

Alle organisaties met een effectenrekening moeten een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI is dus ook verplicht voor eenmanszaken, stichtingen, kerkgenootschappen, Fondsen voor Gemene Rekening, enzovoorts. Dit geldt ook voor juridische entiteiten die bijvoorbeeld als curator of bewindvoerder kunnen beschikken over een effectenrekening van een natuurlijk persoon. Je vraagt de LEI zelf aan. Dit kunnen wij niet voor je regelen. Je kunt dit eenvoudig zelf regelen via deze link

Hoe vraag ik een LEI-nummer aan?

Je kunt een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als je ingeschreven staat in het Handelsregister. In Nederland mag alleen de KvK een LEI uitgeven. Het aanvragen duurt ongeveer tien werkdagen en kost € 65 (exclusief BTW). Meer informatie kun je vinden op www.kvk.nl/lei.

Kan ik ook ergens anders een LEI aanvragen?

Heb je een onderneming die niet is ingeschreven in het Handelsregister? Of ben je niet verplicht om je in te schrijven in het Handelsregister? Dan kun je ook een LEI aanvragen bij een buitenlandse LEI uitgevende instelling. Hier kunnen andere kosten aan verbonden zijn. Meer informatie over het aanvragen van een LEI bij een buitenlandse instelling vind je op de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation.

Wat gebeurt er als ik niet reageer op het verzoek van de KvK om mijn LEI-nummer te verlengen?

Als je geen actie onderneemt, ontvang je op de dag van verlenging automatisch een bevestigingsmail vanuit de KvK dat de LEI is verlengd. Je moet dan alsnog de factuur betalen.
Wil je de LEI registratie niet verlengen? Gebruik dan het beëindigingsformulier op de website van de KvK. De LEI krijgt dan de status ‘verlopen’. Hierbij geldt:

Je kunt geen gebruik maken van een effectenkrediet of optie/derivaten transacties uitvoeren.
Handelen in andere beleggingen blijft wel mogelijk.

Ik ben een klant met een zakelijke rekening maar ben niet gevestigd in Nederland. Wat nu?

Ben je met jouw onderneming statutair ingeschreven in het buitenland? Neem dan contact op met de lokale Kamer van Koophandel.

Ik wil geen LEI-nummer aanvragen. Welke consequenties heeft dit?

Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties uitvoeren als je organisatie geen LEI heeft. Daarom verzoeken wij je zo snel mogelijk een LEI aan te vragen. Heb je inmiddels je LEI, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door.

Moet ik mijn LEI-nummer jaarlijks verlengen?

Handel je in opties, heb je een optie/derivatencontract of een effectenkrediet? Dan moet je je LEI jaarlijks verlengen. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten kun je vinden op www.kvk/lei en www.gleif.org.

Heb je andere beleggingen, dan ben je niet verplicht je LEI-registratie jaarlijks te verlengen. Als je besluit de LEI-registratie niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan je organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Ook met een ‘verlopen’ LEI kun je effectentransacties blijven uitvoeren. Je ontvangt ongeveer 60 dagen voor het verloop van de LEI een bericht vanuit de KvK, waarin de mogelijkheid wordt geboden de LEI-registratie te beëindigen. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het beëindigingsformulier op de website van de KvK.