Lees hier EBI’s verwachting voor 2024!

dec 12, 2023

“Er is weer die tijd waarin veel beleggingsprofessionals voorspellingen doen over hoe aandelenmarkten het komende jaar zullen presteren. Het lijkt alsof het enige doel hiervan is om over een jaar terug te kijken en te constateren hoe zinloos dergelijke voorspellingen zijn. Hoewel het als een onschuldige afleiding kan worden beschouwd, zorgt de overheersende cultuur van het voorspellen van het onvoorspelbare voor schadelijk beleggersgedrag.

Bij het stellen van verwachtingen voor aandelenmarkten voor het komende jaar is het belangrijk om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. In simpele bewoordingen wordt het rendement van aandelen bepaald door slechts een beperkt aantal factoren: veranderingen in waardering, dividenduitkeringen en winstgroei. Op korte termijn zijn het vaak waarderingsveranderingen (of wat we ook wel sentiment noemen) die domineren, terwijl op langere termijn kasstromen en hun groei van belang zijn.

Iedereen die probeert de richting van de aandelenmarkten te voorspellen, moet in staat zijn om veranderingen in sentiment correct in te schatten. In essentie dienen voorspellers zich af te vragen hoe de markt (andere investeerders) zal reageren op toekomstige gebeurtenissen? En dat is behoorlijk lastig.

Om een succesvolle voorspeller te worden, dienen de volgende drie aspecten correct ingeschat te moeten worden:

  • Bekende kwesties of ontwikkelingen identificeren die het sentiment in 2024 zullen beïnvloeden en deze nauwkeurig voorspellen. (Bijvoorbeeld, we zouden zowel moeten weten dat de acties van de diverse Centrale Banken invloed zullen hebben als hoe zij zich zullen gedragen);
  • Onbekende kwesties identificeren die het sentiment in 2024 zullen beïnvloeden en deze correct voorspellen. (Dit is per definitie onmogelijk);
  • Voorspellen hoe markten zullen reageren op deze bekende onbekenden en onbekende onbekenden. (We moeten niet alleen de gebeurtenissen juist krijgen, maar ook de reactie van de markt erop).

Hoewel dit misschien als oppervlakkig klinkt, is dat het niet. Het is precies wat nodig is om zo’n voorspelling te maken. Het is een voorspelling van de reactie van de markt op onvoorspelbare gebeurtenissen en gebeurtenissen waar we nog niet eens aan hebben gedacht.

Gezien de onwaarschijnlijkheid van het slagen voor deze uitdaging, waarom doen zoveel mensen het dan?

Het wordt verwacht: Helaas is voor vele financiële instellingen dergelijke kortetermijndenken een onwrikbare industrienorm. Ik werk nu dertig jaar in de financiële sector en wanneer mensen mij vragen naar wat ik verwacht dat ‘de markt’ volgend jaar zal doen, voel ik me beschaamd als ik zeg “Ik heb geen idee”, hoewel het eigenlijk beschamender zou moeten zijn om een zelfverzekerde voorspelling te doen. Geen idee is overigens niet volledig juist. Ik verwacht juist een positief rendement voor aandelen. Want als de ‘markt’ geen positief rendement zou verwachten, dan zouden de koersen zodanig lager staan, dat er toch een positief rendement verwacht mag worden.

Het is hun baan: Voor veel mensen is het simpelweg hun taak om dergelijke voorspellingen te produceren, of ze nu geloven dat het waarde heeft of niet.

Ze geloven erin: Waarschijnlijk geloven sommige mensen dat er waarde zit in dergelijke voorspellingen, wat ik alleen kan toeschrijven aan overmoed.

Het is leuk: Het voorspellen van de korte-termijn prestaties van aandelenmarkten is leuk en boeiend. Mensen willen blijven doen wat interessant is, zelfs als het waarde vernietigt op de lange termijn.

Maar wat als we de prestaties van de aandelenmarkt in 2024 zouden moeten voorspellen? Wat zou de ‘juiste’ manier zijn om dat te doen? Waarschijnlijk door te kijken naar enkele basiscijfers van historische rendementen van één jaar en deze misschien aan te passen om de startwaarderingen weer te geven. De laatste stap zou zijn om zeer brede betrouwbaarheidsintervallen rond de voorspelling te plaatsen, waardoor het meteen zinloos wordt.

De waarheid is dat de meeste mensen die in aandelen beleggen dit zouden moeten doen om langetermijnrendementen vast te leggen door te investeren in een collectie bedrijven die door de tijd heen een stijgende stroom van reële kasstromen genereren. Pogingen om te voorspellen hoe de markt die kasstromen mogelijk gedurende een bepaald jaar waardeert, zijn volkomen zinloos en contraproductief.”

In termen van academisch onderzoek zijn er verschillende studies die de moeilijkheden van het voorspellen van markten benadrukken. Een voorbeeld is het werk van Burton Malkiel, vooral zijn boek “A Random Walk Down Wall Street”, waarin hij betoogt dat het verslaan van de markt op lange termijn buitengewoon moeilijk is en dat marktvoorspellingen vaak niet accuraat zijn. Ook het onderzoek van Eugene Fama, met name de Efficient Market Hypothesis (EMH), ondersteunt het idee dat markten alle beschikbare informatie al verwerken, waardoor consistent voorspellen van marktbewegingen bijna onmogelijk is.

Deze studies en theoretische modellen benadrukken de uitdagingen en beperkingen van het voorspellen van markten, waardoor beleggers worden aangemoedigd om hun focus te verleggen van kortetermijnvoorspellingen naar langetermijnbeleggingen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!