Beleggen in Google, Apple, Microsoft en Facebook. Is dat verstandig?

nov 5, 2020

De koersontwikkeling van Apple, Google, Microsoft, Facebook en andere grote ondernemingen is de afgelopen jaren enorm geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze ondernemingen tot de top 10 grootste ondernemingen uit de V.S. zijn gaan behoren. De vraag is of het nu nog steeds extra aantrekkelijk is om in deze aandelen te gaan beleggen?

 

Natuurlijk, het is overduidelijk. Als beleggers hun geld massaal hadden geïnvesteerd in aandelen van deze ondernemingen, dan was er sprake geweest van prachtig rendement. 

Als een belegger gaat beleggen bestaat het gerealiseerde rendement uit twee delen: het verwachte rendement en het onverwachte rendement. Het verwachte rendement is de beste schatting van wat er zal gebeuren op basis van alle informatie die momenteel beschikbaar is. Het onverwachte rendement is de verrassing, het verschil tussen wat er wel gebeurt en wat er verwacht werd. Beleggers moeten hun portefeuillebeslissingen baseren op verwachte toekomstige rendementen, niet op recentelijk gerealiseerde rendementen, en die twee kunnen sterk verschillen.

Kijk naar de rendementen op de zogenaamde FAANG-aandelen-Facebook, Amazon, Apple, Netflix en het moederbedrijf van Google, Alphabet. In de tien jaar van september 2010 tot augustus 2020 zou een portefeuille van de vijf aandelen die in verhouding tot hun marktkapitalisatie worden aangehouden, een gemiddeld jaarlijks rendement van 34,25% hebben opgeleverd. Dat betekent dat de waarde van de portefeuille gemiddeld ongeveer elke 2,5 jaar verdubbelde.

Wat is onze beste schatting van hoe de FAANG-aandelen het de komende tien jaar zullen doen, gezien hun grote rendementen in de afgelopen tien jaar? Moeten we weer een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 35% verwachten? Absoluut niet. Wie zou deze aandelen niet kopen als hun verwachte rendementen 35% zouden zijn? Maar kopers hebben verkopers nodig. De vraag die gedreven wordt door zulke hoge verwachte rendementen zou de prijzen alleen maar omhoog duwen en de verwachte rendementen naar een redelijker niveau duwen. Om dezelfde reden, ben ik zeker dat als wij naar Augustus 2010 konden terugkeren, er maar weinig beleggers zouden zijn die de enorme koerssprong correct hadden voorspeld. wij weinig investeerders zouden vinden die de voorraden FAANG voorspellen zouden doen evenals zij van 2010 tot 2020 deden. 

Wat verklaart dan de hoge gerealiseerde rendementen van de FAANG-aandelen? Hun onverwachte rendementen. Het bleek voor hen veel beter te zijn dan de beleggers hadden verwacht. De kasstromen van de bedrijven in de afgelopen 10 jaar waren veel hoger dan beleggers 10 jaar geleden verwachtten, en hun vooruitzichten vanaf vandaag zijn vrijwel zeker beter dan beleggers verwachtten dat ze 10 jaar geleden zouden zijn. 

Al dit onverwacht goede nieuws heeft de afgelopen tien jaar hoge onverwachte aandelenrendementen opgeleverd. Het zou echter verkeerd zijn om hoge onverwachte rendementen te verwachten. Het heeft immers geen zin om op goed geluk te rekenen. De verwachte waarde van de onverwachte rendementen moet nul zijn. 

Kortom, het afgelopen decennium van buitengewone gerealiseerde rendementen vertelt ons weinig over de verwachte toekomstige rendementen van de FAANG-aandelen. En helaas is dit een algemeen resultaat. Voor de meeste beleggingen en de meeste beleggingshorizonten – een maand, een jaar, vijf jaar, zelfs tien jaar – wordt het gerealiseerde rendement veel meer gedreven door het onverwachte rendement dan het verwachte rendement

Jan de Vries

Jan de Vries

Founding partner

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.