Fiscaal: Hoge Raad spreekt in voordeel van beleggers

jun 6, 2024

De Hoge Raad heeft beslist dat beleggers in box 3 alleen belasting hoeven te betalen over het werkelijke rendement als dit lager is dan het forfaitaire rendement. Dit betekent dat de Belastingdienst miljarden aan box 3-heffing moet terugbetalen aan beleggers die meer hebben dan alleen banktegoeden. De uitspraak van de Hoge Raad op 6 juni 2024 bevestigt dit.

Achtergrond van de uitspraak

Het forfaitaire rendement, waarop de belasting in box 3 was gebaseerd, kon vaak hoger uitvallen dan het werkelijke rendement. In december 2021 (kerstarrest) zette de Hoge Raad een streep door deze regels, omdat ze discriminerend waren. Hierdoor moest de belastingheffing in box 3 aangepast worden. Er werd een apart forfait vastgesteld voor banktegoeden, overig vermogen en schulden. Echter, de Hoge Raad oordeelde nu dat ook deze aanpassingen nog steeds discriminerend zijn als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Dit schendt het discriminatieverbod (artikel 14 EVRM) en het eigendomsgrondrecht (artikel 1 Eerste Protocol EVRM).

Wat betekent dit voor jou?

Voor mensen met alleen banktegoeden: De Hoge Raad vindt dat voor deze groep het probleem opgelost is. Het rendement op banktegoeden komt dicht bij het werkelijke rendement. Het heeft dus geen zin om bezwaar te maken tegen box 3.

Voor mensen met banktegoeden én overig vermogen: Bij hen is er sprake van een schending van het EVRM als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement, ongeacht de omvang van het verschil. Dit geldt voor zowel de Herstelwet als de Overbruggingswet en bestrijkt de jaren 2017 tot en met 2022, en 2023 en verder.

Wat moet je doen?

Bij lager werkelijk rendement dan forfaitair rendement: Wacht op bericht van de Belastingdienst. Ze zullen eerst een definitieve aanslag opleggen volgens de huidige wetgeving. Vervolgens kun je via het digitale formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’ aantonen dat je werkelijke rendement lager was. Dit formulier komt binnenkort beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Bij hoger werkelijk rendement dan forfaitair rendement: Geen zorgen, je betaalt alleen belasting over het forfaitaire rendement. De wetgeving die belasting over het werkelijke rendement vereist, zal waarschijnlijk pas in 2027 ingaan.

Werkelijk rendement bepalen.

De Hoge Raad heeft verduidelijkt wat onder werkelijk rendement valt:
– Voordelen uit vermogen (zoals rente, dividend, huur)
– Waardeveranderingen (positief en negatief, inclusief ongerealiseerde waardeveranderingen)
– Er wordt rekening gehouden met rente van schulden die tot box 3-vermogen behoren
– Kosten worden niet meegenomen, en er is geen verliesverrekening tussen jaren.

Rente over teruggaaf box 3?

Bij vermindering van de aanslag vergoedt de Belastingdienst geen rente, wat volgens de Hoge Raad meestal niet in strijd is met het EVRM.

Conclusie

Je hoeft nu geen actie te ondernemen. Wacht op bericht van de Belastingdienst en volg de ontwikkelingen via hun website. Het formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’ zal je stap voor stap helpen om je werkelijke rendement te berekenen.

Blijf op de hoogte en wees gerust dat je binnenkort meer duidelijkheid krijgt van de Belastingdienst.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!