Een weddenschap met Christiano Ronaldo toont aan waarom Evidence-based beleggers winnen

sep 8, 2022

Ik speel nog geregeld voetbal. Ik speel het graag. Zoals menig Nederlander overschat ik mijn eigen vaardigheid. Stel je voor dat ik Christiano Ronaldo uitdaag, één van de beste voetballers in de geschiedenis, voor een wedstrijd penalties nemen. Wat zijn mijn kansen op succes?

Uiteraard hangt het antwoord af van hoe goed ieder van ons is. Van alle genomen penalties scoorde Ronaldo 83,5%. Hoeveel kans op succes ik heb is uiteraard onbekend. Maar laat ik ervan uitgaan dat ik een successcore heb van 20%. Ronaldo heeft  dus duidelijk een aanzienlijk voordeel qua vaardigheid. Maar toeval speelt ook een rol. Zou dit mij een kans geven om de weddenschap te winnen?

Ik kan bijvoorbeeld mijn eerste penalty maken (20% kans), en hij kan zijn eerste missen (16,5% kans). Dus de kans dat ik na één ronde voorsta is 3,3% (0,20 x 0,165). Of we maken allebei onze schoten (16,7% kans) of we missen allebei (13,2% kans). De enige manier waarop Ronaldo na één ronde ondubbelzinnig voor kan staan, is als hij zijn penalty maakt en ik de mijne mis. Uiteraard is dit de meest waarschijnlijke uitkomst, met een waarschijnlijkheid van 66,8%.

Maar als deze denkbeeldige wedstrijd in het echt zou plaatsvinden, zou de kans dat ik me na één ronde staande zou houden tegenover Ronaldo 33,2% zijn, wat ik zou beschouwen als een fantastische prestatie.

Natuurlijk zou de realiteit zijn, dat we meerdere penalties nemen. Er zijn vier mogelijke uitkomsten na de eerste ronde, 16 na twee rondes, en 64 na drie rondes. Voorbeeld 1 laat zien hoe de kans op mijn succes met de tijd afneemt en die van Ronaldo juist toeneemt.

 

Kans op succes
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
Ik win 3,30% 2,10% 1,20%
Gelijk spel 29,90% 13,30% 6,60%
Ronaldo wint 66,80% 84,60% 92,20%

De moraal van dit verhaal is dat ik – een voetballer met aantoonbaar veel minder talent als Ronaldo – toch in staat ben een wedstrijd tegen hem te winnen. Die kans is veruit het grootst bij het spelen van zo min mogelijk rondes. Over korte perioden kan mijn geluk zijn vaardigheid overwinnen. Aan de andere kant heeft de speler met een hoge vaardigheid juist baat bij meer proeven, omdat zijn hogere vaardigheidsniveau waarschijnlijk alle pech die op zijn pad komt zal overwinnen.

Waarom is dit relevant voor een blog over beleggen? Omdat in de beleggingswereld er sprake is van een analogie tussen het nemen van penalties en het beoordelen van de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen. Actief beheerde beleggingsfondsen maar ook vermogensbeheerders schermen vaak met gerealiseerde rendementen die behaald zijn over een korte periode.

Wat onderzoek echter aantoont is dat zowel bij actief beheerde beleggingsfondsen alsmede vermogensbeheerders die een actief beleggingsbeleid voeren, de kans dat de rendementen achterblijven bij een relevante benchmark toeneemt naarmate de tijd verstrijkt.

EBI staat niet voor niets voor Evidence Based Investing. Als onderbouwing van de net vermelde stelling nemen wij je graag meer naar de publicaties van de halfjaarlijkse SPIVA®-scorecards. Deze rapporten zijn afkomstig van S&P Down Jones indices. We hebben hieronder een conclusie uit het rapport getoond waarin het percentage actief beheerde beleggingsfondsen wordt vermeld dat is achtergebleven bij de benchmark.

Wat duidelijk wordt uit de data van de tabel is dat gedurende het verstrijken van de tijd steeds minder actief beheerde beleggingsfondsen in staat zijn geweest de markt te verslaan.

Hier nemen de actief beheerde beleggingsfondsen en de vermogensbeheerders met een actief beleggingsbeleid de rol over die ik innam met mijn weddenschap en nemen de benchmarks de plaats in van Ronaldo. Maar de moraal van het verhaal is hetzelfde: meer waarnemingen verminderen de kans op geluk. De prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen en vermogensbeheerders met een actief beleggingsbeleid zien er doorgaans (aanzienlijk) slechter uit naarmate de waarnemingsperiode langer wordt; het geluk waarvan sommigen gedurende een korte periode hebben geprofiteerd, verdwijnt naarmate er meer tijd verstrijkt.

Bij EBI Capital willen we onze performance en dus jouw toekomst niet laten afhangen van geluk. Daarom laten wij ons leiden door de meest moderne wetenschappelijke inzichten.  Zodat jouw succesvolle beleggingservaring net als bij het hypothetische penalty schieten is gebaseerd op vaardigheid en niet van geluk afhangt.

Disclaimer

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dit artikel is geen beleggingsadvies. Dit artikel is een vrije vertaling van het artikel https://www.indexologyblog.com/2022/09/27/how-to-bring-paris-agreement-goals-to-fixed-income-indices/

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!