Een beter pensioen dankzij Evidence Based Indexbeleggen

jun 22, 2023

EBI betekent Evidence Based Indexbeleggen. Een belangrijk verschil tussen traditioneel indexbeleggen en Evidence Based Indexbeleggen is de focus bij EBI op beleggingen met een hoger verwacht rendement. De wetenschap heeft meerdere kenmerken gevonden die door de tijd heen een belegger meer rendement oplevert. De studie die in dit artikel wordt behandeld, toont aan dat een belegger – door hier gebruik van te maken – de kans verhoogt op een beter rendement. 

Het onderzoek

Onderzoeker: Mathieu Pellerin

Publicatie: SSRN webpagina

Brede marktindexportefeuilles vormen een goed uitgangspunt voor beleggers die sparen voor hun pensioen, vanwege de lage kosten, brede diversificatie en transparantie. Echter, ze kunnen mogelijk rendement mislopen. Door systematisch en geïntegreerd te focussen op de grootte, waarde en winstgevendheid van aandelen, kunnen de verwachte rendementen verbeterd worden, terwijl de voordelen van brede diversificatie behouden blijven (zie bijvoorbeeld Dai et al., 2021 en 2022).

In dit onderzoek bestuderen we de impact van het nastreven van deze rendementspremies op de pensioenuitkomsten. We vergelijken een marktportefeuille met een systematische portefeuille waarbij matig de nadruk wordt gelegd op de grootte, waarde en winstgevendheid van aandelen. Beide portefeuilles maken deel uit van een zogenoemd ‘glide path’, waarbij op het moment van pensionering de verdeling tussen aandelen en obligaties 50/50 is. We constateren dat het blootstellen aan deze rendementspremies gedurende de opbouwfase (van 25 tot 65 jaar) de mediane bezittingen op 65-jarige leeftijd met ongeveer 20% doet toenemen, zowel bij historische als conservatieve rendementsverdelingen. Bij een uitgavenregel van 4% en een pensioenperiode van 30 jaar (van 65 tot 95 jaar) verlaagt het benadrukken van deze premies het faalpercentage van 4,7% naar 2,5% bij de historische verdeling, en van 19,9% naar 12,9% bij de conservatieve verdeling. Als er geen faalgevallen zijn, is de mediane erfenis als percentage van de bezittingen aan het begin van het pensioen 29,2 procentpunten hoger bij de historische verdeling en 13 procentpunten hoger bij de conservatieve verdeling.

De aandelenportefeuilles die we bestuderen zijn goed gediversifieerd, hebben gecontroleerde afwijkingen van de markt en kunnen tegen lage kosten worden uitgevoerd. Daarom kunnen ze worden opgenomen in een breed scala aan pensioenoplossingen, waaronder modelportefeuilles, doel-datumsfondsen en beheerde rekeningen. Om de potentiële voordelen van het nastreven van aandelenpremies als onderdeel van een volledige pensioenoplossing beter te kunnen meten, zijn al onze simulaties gebaseerd op een glide path waarin zowel aandelen als obligaties zijn opgenomen.

Conclusie van het onderzoek

Het nastreven van de grootte-, waarde- en winstgevendheidspremies binnen aandelen is geen ‘free lunch’. Perioden van aanhoudende ‘underperformance’ is mogelijk en kunnen het geduld van zelfs ervaren beleggers op de proef stellen. Aan de andere kant is het vermijden van alle volgfouten ook geen ‘free lunch’, en waarschijnlijk een dure aangelegenheid, omdat marktportefeuilles gemiddeld lagere pensioenvermogens, hogere faalpercentages en lagere vermogens opleveren dan portefeuilles met een gebalanceerde en gecontroleerde nadruk op premies.

Belangrijk is dat de portefeuilles die we bestuderen alleen gebruikmaken van openbaar verhandelbare effecten. Deze eigenschap is zeer relevant gezien de toegenomen interesse in private equity in pensioenregelingen (bijv. Antonelli 2022). Hoewel de geschiktheid en voordelen van private equity buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen, suggereren onze resultaten dat het richten op premies met goedkope, transparante en liquide portefeuilles aanzienlijke verbeteringen kan opleveren voor de pensioenresultaten van deelnemers.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Disclaimer

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.