Voordelen Evidence-based beleggen

mrt 21, 2021

Morgen vindt de herweging van de AEX-index plaats, want één keer per jaar wisselt de samenstelling van deze index. Vanaf komende maandag zullen in de AEX-index Aalberts en Vopak plaatsmaken voor ASMI en Just Eat Takeaway. Ook verandert de weging van de AEX-index (en de midkap en de small cap index) en dat heeft nogal wat consequenties. Zo zagen we ook recentelijk in Amerika toen het aandeel Tesla werd opgenomen in de S&P 500 Index.

Wat is nu de beste manier van beleggen is? Er zijn namelijk verschillende aanpakken mogelijk. De traditionele beleggingsbenadering gaat ervan uit dat prijzen onjuist geprijsd zijn. Dit leidt tot een poging doen om de toekomst te voorspellen, dat doorgaans gepaard gaat met hogere kosten en vaak meer risico’s met zich meebrengt. Diverse onderzoeken naar beleggingsfondsen laten zien dat deze manier van beleggen een lage kans tot succes oplevert. Deze manier van beleggen wordt actief beheer genoemd. 

Indexbeleggen biedt een aantal beleggingsvoordelen vergeleken met bovenstaande benadering, echter het probleem bij deze methode is dat de commerciële indexaanbieder bepaalt welke aandelen (en obligaties) in een portefeuille zitten. Het bedrijf publiceert een lijst met alle aandelen (en obligaties) die in de index of benchmark zitten, zo ook in dit geval met de AEX-index. Fondsmanagers die de AEX-index volgen proberen zo goed mogelijk deze index te volgen maar deze geforceerde methode werkt in het nadeel van de beleggingsstrategie.

  1. Er zitten drie (grote) nadelen aan deze benadering:
    1. Verlies van zeggenschap. Een indexfondsmanager gaat niet uit van de gehele markt, maar van een aandelenlijst gepubliceerd door de indexaanbieder. De manager doet een poging om met een klein aantal aandelen deze lijst zo goed mogelijk te evenaren. De beleggingsstrategie is bepaald door de commerciële indexaanbieder en de manager heeft geen zeggenschap over de keuze van de aandelen in de portefeuille.
  2. Nadelige handelstransacties. Wanneer een nieuwe lijst wordt uitgebracht, zullen de managers tegelijkertijd moeten kopen of verkopen om hun portefeuilles (en rendementen) in lijn te houden met die van de index (herbalancering). De samenstelling van een indexfonds, tijd/dag en wanneer een indexmanager zal gaan herbalanceren zijn algemeen bekend. De indexaanbieder heeft al zijn kaarten aan de markt laten zien, en alle indexfondsmanagers zullen met urgentie moeten handelen om de index zo goed mogelijk te volgen. De managers staan hierdoor in een nadelige handelspositie, gevolgd door hoge kosten.
  3. Stijldrift. De prijs van effecten veranderen elke dag, zodat deze de laatste marktverwachtingen weergeven. Maar indices herbalanceren slechts één, in het geval van de AEX, of twee keer per jaar. Als nieuwe informatie wordt vastgelegd in de marktprijs en effecten langzaam verschillende kenmerken gaan vertonen, dan kan het zijn dat uw beleggingen afgeweken zijn van wat je voor ogen had (stijldrift).

Wij hanteren een andere beleggingsbenadering; een benadering onderbouwd met financiële wetenschap en als uitgangspunt dat de marktprijs de beste indicatie van de werkelijke waarde is. Wij geloven ook dat je bij verschillende effecten, verschillende rendementen kunt verwachten. Deze benadering berust op academisch onderzoek naar de geïdentificeerde dimensies die het verschil in rendementen verklaren en deze kennis toepast in het ontwerp en de implementatie van een beleggingsstrategie, die toegevoegde waarde biedt, in een concurrerende markt. Wij noemen dat: Evidenced-based beleggen!