De herbalanceringsact van ETF’s en indexfondsen

okt 12, 2023

Indexbeleggen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, maar veel beleggers zijn zich niet bewust van de verschillende vormen van indexbeleggen. Bij EBI (Evidence Based Indexbeleggen) vinden we het belangrijk om de kenmerken van deze verschillende vormen uit te leggen. In dit artikel bespreken we de verschillen tussen conventioneel indexbeleggen en Evidence Based Indexbeleggen. Een van de belangrijkste verschillen is hoe de portefeuille wordt heringedeeld.

Veel mensen denken dat indexbeleggen een passieve vorm van beleggen is, maar in werkelijkheid is er geen zoiets als een volledig passief beheerd beleggingsfonds of een ETF (Exchange Traded Fund). In alle beheerde strategieën worden investeringsbeslissingen genomen. Wat voor jou als belegger belangrijk is, is het leidende principe achter deze beslissingen: is het doel om jouw rendement te maximaliseren of om te voldoen aan specifieke beperkingen?

Een voorbeeld van de impact van deze beslissingen is de Nasdaq-100 Index, die afgelopen juli een speciale herweging onderging om het gewicht van zeven aandelen te verminderen: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA en Tesla. Het gecombineerde gewicht van deze aandelen werd teruggebracht van 55,4% naar 42,9%, en de opbrengsten werden herbelegd in de andere componenten van de index. Deze wijzigingen werden op 21 juli doorgevoerd, wat betekent dat beheerders van conventionele indexfondsen die streven naar het minimaliseren van de afwijking van de index, zich op die dag moesten aanpassen aan de nieuwe samenstelling.

Om de impact van deze wijzigingen te begrijpen, kun je het vergelijken met het zoeken naar kaartjes voor een Taylor Swift “Eras” tourshow, waar de vraag naar tickets hoog is. Op de dag van de herweging was het handelsvolume in de zeven aandelen waarvan het gewicht werd verminderd vijf keer hoger in vergelijking met de omliggende dagen.

Deze plotselinge toename in vraag is een ongebruikelijk serviceverzoek van de markt. Markten zullen aan deze vraag voldoen, maar niet zonder kosten. Aandelen die van gewicht veranderen tijdens de herweging van de Nasdaq-100 vertoonden opmerkelijke prijseffecten in de dagen voorafgaand aan de effectieve datum: de aandelen die in gewicht toenamen, presteerden beter dan de index, terwijl het tegenovergestelde waar was voor aandelen waarvan het gewicht werd verminderd. Beide trends keerden zich om in de dagen na de effectieve datum.

Herwegingseffecten zoals deze dienen als een herinnering dat conventioneel indexbeleggen actieve beleggingsbeslissingen omvat die beleggers geld kunnen kosten. Evidence Based Indexbeleggen is een beleggingsbenadering die niet star de willekeurige regels volgt. Hiermee wordt waarde toegevoegd door beslissingen te nemen die gericht zijn op het maximalieren van de verwachte rendementen.

Bij EBI Capital gebruiken we wetenschappelijk bewezen inzichten om jouw kans op succes te maximaliseren. 

 

 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!