De belegger en de Amerikaanse verkiezingen

nov 11, 2020

Het is weer  verkiezingsdag in de VS. Hoewel de uitkomst misschien onzeker is, rekenen wij erop dat er in de dagen rond de stemming veel meningen en voorspellingen zullen worden geuit. In financiële kringen zal er onvermijdelijk een discussie plaatsvinden over de mogelijke impact op de markten. Maar moeten verkiezingen invloed hebben op investeringsbeslissingen voor de lange termijn?

 

Wij waarschuwen beleggers om veranderingen aan te brengen in de beleggingsportefeuille in een poging om winst te maken of om verliezen door mogelijke veranderingen in het Amerikaanse politieke klimaat. Voor de context is het nuttig om de markten te zien als een krachtige informatieverwerkende machine. De gecombineerde impact van miljoenen beleggers die elke dag voor miljarden dollars aan transacties plaatsen, resulteert in marktprijzen die de collectieve verwachtingen van die beleggers bevatten. Dit maakt het consequent inschatten van de marktprijzen zeer moeilijk. Deze visie wordt de efficiënte markthypothese genoemd. De ontdekker ervan, Eugene Fama, werd hiervoor beloond met de Nobelprijs. 

Bovendien blijkt uit gegevens voor de aandelenmarkt die teruggaan tot 1926 dat de rendementen in de maanden waarin de presidentsverkiezingen plaatsvonden, niet zo verschillend waren van de rendementen in een andere maand. Figuur 1 toont de frequentie van de maandelijkse rendementen (uitgedrukt in stappen van 1%) voor een brede marktindex van Amerikaanse aandelen vanaf januari 1926-juni 2020. Elk horizontaal streepje staat voor een maand, en elke verticale balk geeft het cumulatieve aantal maanden weer waarvoor de rendementen binnen een bepaalde marge van 1% lagen (de hoogste balk geeft bijvoorbeeld alle maanden weer waarin de rendementen tussen 0% en 1% lagen). De blauwe en rode horizontale lijnen geven de maanden aan waarin een presidentsverkiezing werd gehouden, waarbij rood betekent dat een Republikein het Witte Huis won en blauw hetzelfde betekent voor Democraten. Deze grafiek laat zien dat de verkiezingsmaanden goed gespreid zijn over het hele scala aan uitkomsten, zonder een duidelijk patroon op basis van welke partij het presidentschap heeft gewonnen.

Conclusie

 

Wij zien dat veel vermogensbeheerders en grootbanken zoeken naar een verband tussen wie het Witte Huis wint en welke kant aandelen op gaan. Maar aandeelhouders investeren in bedrijven, niet in een politieke partij. En bedrijven richten zich op het bedienen van hun klanten en het helpen groeien van hun bedrijven, ongeacht wie er in het Witte Huis is.

Het nemen van investeringsbeslissingen op basis van de verkiezingsuitslag of de manier waarop investeerders denken dat ze zich zouden kunnen ontvouwen, zal waarschijnlijk niet leiden tot betrouwbare resultaten. Integendeel, het kan leiden tot kostbare fouten. Daarom is er veel meer voor te zeggen dat beleggers moeten vertrouwen op de lange termijn.

Jan de Vries

Jan de Vries

Founding partner

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.