EBI Capital: De expert in Evidence Based Indexbeleggen

Vermogensbeheer met Nobelprijswinnaars aan je zijde

Bevestiging duurzaamheidsvoorkeuren

Beste relatie,

Dank je wel voor het invullen van jouw duurzaamheidsvoorkeuren.

Vervolgstappen

Nadat we je duurzaamheidsvoorkeuren in kaart hebben gebracht, bekijken we welk vermogensbeheerproduct het beste bij je past.

Geen geschikt productaanbod?

Bij het selecteren van beleggingen proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de door jouw opgegeven duurzaamheidsvoorkeuren. Toch is het mogelijk dat we niet aan al jouw voorkeuren kunnen voldoen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Zo werken we vanuit een kostenoogpunt met een aantal standaardproposities. Daarbij kunnen we nog niet met alle mogelijke (combinaties van) duurzaamheidsvoorkeuren rekening houden.
Verder is op dit moment nog niet van alle beleggingen duidelijk of en, zo ja, op welke wijze ze invulling gaan geven aan duurzaamheidskenmerken. Als gevolg van dit gebrek aan beschikbare data is het voor ons nog niet mogelijk om volledig invulling te geven aan bepaalde duurzaamheidsvoorkeuren. We verwachten dat in de komende jaren steeds meer informatie over duurzaamheid beschikbaar komt.

Zoals hiervoor beschreven, moet een ecologisch duurzame belegging volgens de EU taxonomie aan een aantal criteria voldoen. Om vast te kunnen stellen of een bedrijf hieraan voldoet, moet het daarover informatie verstrekken. Deze informatie wordt op dit moment nog maar zeer beperkt verzameld en verstrekt door bedrijven. Hierdoor kunnen wij (en ook andere vermogensbeheerders) nu nog niet altijd vaststellen of een belegging daadwerkelijk duurzaam is. Als we niet direct een geschikt product voor je kunnen selecteren, dan gaan we daarover graag met je in gesprek. We laten je graag zien wat we jou wél kunnen aanbieden, waarbij we streven naar een zo goed mogelijke aansluiting bij jouw duurzaamheidsvoorkeuren. Je zou deze dan op basis daarvan kunnen aanpassen. Een conclusie kan ook zijn dat we nog geen geschikte oplossing voor je hebben en we je op dit moment niet van dienst kunnen zijn.

Geen duurzaamheidsvoorkeuren?

Heb je geen specifieke wensen of behoeften op het gebied van duurzaamheid? Of weet je het op dit moment nog niet? Geen probleem. Dan richten we jouw portefeuille in op basis van jouw risicoprofiel. Wel zullen we in dat geval toelichten of en, zo ja, in welke mate we rekening houden met ESG-kenmerken bij het samenstellen van jouw portefeuille.