Index- of Evidence Based beleggen, Gameshop

feb 15, 2021

GameStop is in het financiële nieuws gekomen vanwege de aanzienlijke koersbewegingen van het aandeel gedurende de laatste paar weken. En dat heeft de aandacht getrokken van veel klanten, aangezien we vragen hebben gekregen over hoe wij omgaan in ons beleggingsproces met betrekking tot de extreme beweeglijkheid van GameStop. 

Gameshop is een goede gelegenheid om uit te leggen hoe het beleggingsproces binnen de door EBI gebruikte beleggingsfondsen in de praktijk werkt. Sommige aandelenfondsen hadden namelijk aandelen GameStop in de portefeuille. GameStop’s koersstijging en -daling was extreem, dat is zeker.

Het doel van Evidence Based beleggen is om het verwachte rendement van een beleggingsportefeuille te verhogen met inachtneming van het risico. Hiervoor wordt alle informatie gebruikt die er bestaat over verwachte rendementen, en gezien het feit dat de marktprijzen elke dag veranderen, gelooft EBI erin dat een dagelijks proces essentieel is om deze informatie efficiënt te gebruiken. Dat is een belangrijke reden waarom wij hebben gekozen om al vanaf 2012 gebruik te maken van het beroemde fondsenhuis Dimensional. 

Omvang, relatieve prijs en winstgevendheid bevatten informatie over verwachte rendementen. Eind januari was GameStop tamelijk dramatisch in omvang en relatieve prijs gestegen. Het beleggingsproces van Dimensional is ingesteld om dagelijks te reageren op nieuwe informatie over effecten en hun verwachte rendementen.

Marktprijzen kunnen snel veranderen

Hieronder zie je de slotkoers van GameStop (GME) van 31 december 2020 tot 10 februari 2021. Op het hoogtepunt van de slotkoers op 27 januari 2021 had GameStop een marktkapitalisatie van $24,2 miljard, waarmee het groter was dan meer dan 200 andere beursgenoteerde ondernemingen uit de S&P 500 Index en Gameshop was zelfs even groot als Whirlpool en American Airlines samen.

Dimensional evalueert aandelen dagelijks aan de hand van vele variabelen om de verwachte rendementen op lange en korte termijn te beoordelen. Naarmate de koers van GameStop steeg, voldeed het niet langer aan de small cap- en value-criteria en werd het een large cap-aandeel. Voor een specifieke smallcap-portefeuille is Dimensional van oordeel dat de blootstelling aan een largecapaandeel niet langer past in de beoogde beleggingscritaria van de portefeuille. Belangrijk is dat Dimensional’s dagelijks proces hen in staat stelt dit in real time te overwegen naarmate de koersen veranderen.

Een indexbenadering daarentegen heeft niet dezelfde flexibiliteit om te reageren op prijsveranderingen; een index zal van nature wachten om te reageren tot de volgende periodieke herberekeningsdatum. Small cap indexen die GameStop bezaten, zagen het bedrijf snel uitgroeien tot het grootste indexaandeel naarmate de aandelenkoers steeg en bleven het bedrijf over het algemeen aanhouden toen de koers daalde. Zo bezit de ETF iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF op 12 februari  nog steeds aandelen GAMESTOP CORP CLASS A en heeft het dus de kans gemist om tegen een prachtig rendement afscheid te kunnen nemen van de aandelen. Ook het Vanguard Global Small-Cap indexfonds heeft de aandelen Gamestop nog steeds in bezit, zoals wij hebben kunnen zien op de Vanguard site. 

 

Na een piek kwam GameStop door de daaropvolgende koersdaling in het segment van de smallcapmarkt met een lage winstgevendheid terecht, die Dimensional in haar aandelenportefeuilles uitsluit wegens het lage verwachte rendement. Hun dagelijks proces stelde Dimensional in staat om opnieuw snel te reageren. Op 3 februari had Dimensionak alle aandelen GameStop volledig verkocht.

Vóór de scherpe koersstijging in januari had GameStop het afgelopen jaar veel inkomsten gegenereerd in Dimensional’s leenprogramma vanwege de hoge kosten om te lenen. Zoals Dimensional doet voor alle aandelen in haar portefeuilles die effecten uitlenen, streeft Dimensional ernaar de ontvangen inkomsten te maximaliseren, wat het totale rendement van de portefeuille ten goede komt.

De kosten om een effect te lenen bevatten ook informatie over de verwachte rendementen. Dimensional houdt met die informatie rekening bij het nemen van handelsbeslissingen. Daarnaast proberen Dimensional te vermijden dat er aandelen gekocht die geleend worden tegen hoge kosten, aangezien de verwachte rendementen op dergelijke aandelen laag zijn. De portefeuilles van Dimensional stopten met het kopen van nieuwe aandelen omdat de informatie van de hoge leenrente op GameStop een lager verwacht rendement aangaf.

Dit voorbeeld laat zien hoe Dimensional hun dagelijkse proces elke dag implementeren. Wat zij met GameStop hebben gedaan, is echter niet uniek voor deze situatie. Dimensional gebruikt regelmatig nieuwe informatie over verwachte rendementen op een flexibele manier om een consistente blootstelling aan hogere verwachte rendementen te behouden. GameStop is een goed voorbeeld van hoe snel prijzen kunnen veranderen en hoe belangrijk een robuust implementatieproces is dat wendbaar is en systematisch kan reageren.

Conclusie.

Het voorbeeld Gamestop maakt duidelijk dat het belangrijk is om snel te kunnen reageren op belangrijke ontwikkelingen. In de praktijk wordt er bij Evidence Based beleggen dagelijks geanalyseerd of er aanpassingen doorgevoerd moeten worden.  Bij indexbeleggen wordt de portefeuille alleen aangepast bij een indexaanpassing. Dit is een cruciaal verschil tussen indexbeleggen en Evidence Based beleggen en verklaart waarom EBI Capital al in 2012 de eerste Nederlandse beleggingsonderneming was die voor Evidence Based beleggen heeft gekozen.