Algemeen

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan EBI Capital Partners niet garanderen dat de verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. EBI Capital Partners is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website, vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites en aansprakelijkheid

EBI Capital Partners garandeert geen beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen. Ook aanvaardt EBI Capital Partners geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen en aansprakelijkheid

EBI Capital Partners kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder onder andere malware) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Intellectueel eigendomsrecht

Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, over te dragen of op wat voor manier dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBI Capital Partners. EBI Capital Partners behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, geregistreerde eigendomsrechten alsmede de rechten op alle niet geregistreerde merken, teksten, grafisch materiaal en logo’s) met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening.