Maandbericht 2023 maart

apr 10, 2023

Samenvatting

  • Aandelen: Vooral dalende koersen;
  • Rente: Zowel de lange als de korte rente daalden. Dit resulteerde in stijgende obligatiekoersen;
  • Momenteel is er sprake van een negatieve yieldcurve. We zullen uitleggen wat dit betekent.

Ontwikkelingen op de financiële markten

Rente

Voor de waarde van obligaties is het belangrijk om de ontwikkeling van de rente in de gaten te houden. De renteontwikkeling van zowel de 2-jaars rente als de 10-jaars rente sinds 1993 is weergegeven in de grafiek hieronder. De daling van de rente die al een aantal decennia gaande was, lijkt tot stilstand te zijn gekomen. De rente is de afgelopen maanden sterk gestegen, wat heeft geleid tot een negatief rendement voor obligaties in 2022. In maart zijn de rentetarieven licht gedaald, wat heeft geresulteerd in een positief rendement voor obligaties in die maand.

Term spread: Obligatiefactor

Onlangs hebben we geschreven over iets bijzonders dat zich voordoet op het gebied van rentetarieven. Momenteel is het rendement op een 2-jarige Nederlandse Staatslening hoger dan dat op een 10-jarige Nederlandse Staatslening. Dit is een ongewone situatie, aangezien obligaties met een langere looptijd doorgaans risicovoller zijn dan obligaties met een kortere looptijd. Beleggers verlangen daarom meestal een hoger rendement voor obligaties met een langere looptijd. Het verschil in rendement tussen beide obligaties staat bekend als de term-spread. Wanneer het rendement op de obligatie met de kortere looptijd hoger is dan dat op de obligatie met de langere looptijd, wordt dit een inverse yieldcurve genoemd.

Een inverse yieldcurve heeft geen directe gevolgen voor aandelenbeleggers. Dit hebben we eerder uitgelegd.

Hieronder zie je een grafiek die het verschil in rendement laat zien tussen een 10-jarige Nederlandse Staatslening en een 2-jarige Nederlandse Staatslening. Sinds 1993 is het verschil tussen beide rentetarieven niet zo negatief geweest.

Voor beleggers met weinig kennis van obligaties betekent dit dat de rentetarieven momenteel anders zijn dan normaal. Wanneer het rendement op kortlopende obligaties hoger is dan op langlopende obligaties, kan dit duiden op economische onzekerheid.

Een negatieve yieldcurve. Wat betekent dit?

Voor beleggers die beleggen in obligaties heeft een negatieve yieldcurve niet direct gevolgen. Echter, er zijn wel sterke argumenten om de rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille te verlagen, om de volgende redenen.

Ten eerste wordt de belegger momenteel niet meer beloond met extra rendement door obligaties met een langere looptijd aan te houden, terwijl deze obligaties normaal gesproken meer rendement opleveren. Dit komt doordat de rente op korte-termijn leningen momenteel hoger is dan die van langere-termijn leningen, waardoor beleggers geen extra rendement meer ontvangen voor het nemen van extra renterisico.

Een tweede argument is dat beleggers momenteel meer rendement kunnen krijgen met minder renterisico door obligaties met een kortere rentegevoeligheid aan te houden. Hierdoor wordt het risico op verlies als gevolg van stijgende rentetarieven beperkt.

Beide argumenten pleiten dus voor het aanhouden van obligaties met een kortere rentegevoeligheid. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld kortlopende obligaties of obligaties met een lagere duration te kiezen. Het is belangrijk om te onthouden dat het beleggen in obligaties nog steeds risico’s met zich meebrengt, maar het verlagen van de rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille kan deze risico’s helpen beperken.

Aandelen

In maart hebben aandelen een negatief rendement laten zien. EBI 100, een index van EBI’s modelportefeuille, had in deze maand een negatief rendement van -2,69%. Hiermee presteerde de EBI 100 3,23% slechter dan de benchmark. Over de eerste drie maanden van het jaar presteerde de EBI 100 3,10% slechter dan de benchmarkindex.

Het is niet ongebruikelijk dat de verschillende categorieën van aandelen erg uiteenlopend presteren. Zo was de Emerging Market, een categorie van aandelen van grote ondernemingen uit opkomende markten, de best presterende categorie in maart met een rendement van 0,65%. Daarentegen presteerden aandelen van kleine ondernemingen en kleine waarde aandelen uit de volwassen markten negatief in maart.

Hieronder vindt u een overzicht van de prestaties van de verschillende aandelencategorieën:

  • Emerging Market: +0,65%
  • Kleine ondernemingen: -1,20%
  • Kleine waarde aandelen: -4,50%

Hieronder kun je zien hoe de verschillende aandelencategorieën hebben gepresteerd.

Obligaties

We schreven er net al over. De rente daalde in maart. Dit zorgde voor een positief rendement voor obligaties.

EBI’s prestaties

Hieronder zie je de prestaties van EBI’s modelportefeuilles. Tot en met maart gemeten presteerden alle EBI modellen positief.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!