Eight Centuries of Global Real Interest Rates, R-G, and the ‘Suprasecular’ Decline, 1311–2018

jan 12, 2020

Samenvatting

Eight Centuries of Global Real Interest Rates, R-G, and the ‘Suprasecular’ Decline, 1311–2018

Paul Schmelzing

De auteur reconstrueert met behulp van archiefmateriaal, gedrukte primaire-  en secundaire bronnen, de wereldwijde reële rentetarieven op jaarbasis die teruggaan tot de 14e eeuw en die 78% van het BBP van de geavanceerde economie in de loop der tijd bestrijken. De auteur laat zien dat de reële rentetarieven in de opeenvolgende monetaire en fiscale regimes en in verschillende activaklassen niet “stabiel” zijn geweest en dat sinds de grote monetaire omwentelingen in de late middeleeuwen een trendbreuk tussen 0,6-1,8 bps per jaar heeft plaatsgevonden. Er wordt een consistente stijging van de reële negatief renderende rentetarieven in geavanceerde economieën over dezelfde horizon vastgesteld, ondanks belangrijke tijdelijke omkeringen zoals de crisis van de 17e eeuw. Tegen hun langetermijncontext in convergeren de momenteel lage reële overheidstarieven in feite “terug naar de historische trend” – een trend die de verhalen over een “seculiere stagnatie” volledig misleidend maakt en suggereert dat – ongeacht de specifieke monetaire en fiscale reacties – de reële tarieven binnenkort permanent negatief terrein zouden kunnen betreden. De auteur stelt ook vast dat de terugkeergegevens hier een aanzienlijk deel van de “niet-menselijke rijkdom” in de loop van de tijd weerspiegelen: de resulterende R-G-reeksen die uit deze gegevens zijn afgeleid, laten een neerwaartse trend zien over hetzelfde tijdsbestek: de suggesties over de “virtuele stabiliteit” van de kapitaalopbrengsten en de door Piketty (2014) aangevoerde beleidsimplicaties zijn bijgevolg evenzeer ongefundeerd door het historische record.

Toevoeging EBI Capital

Dit onderzoek geeft een inzicht in de historische rente-ontwikkelngen. De les die wij trekken is dat toekomstige rente-standen niet per definitie hoger zullen liggen dan de huidige rente-standen. Dit is een verwachting van veel grootbanken en andere financiele partijen. 

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!