Veel beleggingsfondsen sterven een ‘stille’ dood

feb 13, 2013

Veel beleggingsfondsen sterven een ‘stille’ dood

Er is zeer veel onderzoek gedaan naar de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen. We horen van veel analisten en beleggers dat het met de ‘underperformance’ van fondsen wel meevalt. Zij vergeten echter te melden dat zeer veel beleggingsfondsen door de tijd heen gesloten worden of worden opgeslokt door een ander beleggingsfonds. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Vanguard.

Deze fondsen behoren nagenoeg stuk voor stuk tot de fondsen die (aanzienlijk) slechter hebben gepresteerd dan de revelante markt. Wat zijn de belangrijkste bevindingen:

Het onderzoek heeft betrekking op meer dan vijfduizend Amerikaanse beleggingsfondsen over de periode van 1997 tot en met 2011. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn als volgt:

  1. Beleggers die begin 1997 in een beleggingsfonds waren gestapt hadden toen een kans van 22% dat zij een fonds zouden kiezen die de index zou verslaan en een kans van 79% dat zij een fonds zouden kiezen die bij de index zou zijn achtergebleven.
  2. Van de 5.108 beleggingsfondsen die begin 1997 bestonden waren 2.364 vóór eind 2011 weer gesloten. 46 procent van de beleggingsfondsen hadden dus binnen 15 jaar het loodje gelegd. Meestal werden ze gefuseerd met andere fondsen. Soms werden ze opgeheven.
  3. Van de 2.364 fondsen die het niet hebben overleefd presteerde 89 procent slechter dan de index. Een slecht rendement is ook meestal de reden waarom een fonds wordt gesloten.
  4. Van de beleggingsfondsen die met een ander fonds werden gefuseerd bleef 73 procent het na de fusie slechter doen dan de index. Na de fusie werden de resultaten dus iets beter dan voor de fusie maar de overgrote meerderheid bleef ook na de fusie achter bij de index. Met een fusie schiet de belegger dus weinig op.
  5. Van de aandelenfondsen die beleggen in waarde aandelen van grote bedrijven (large cap value) en de hele 15 jaar hebben overleefd, presteerde 50 procent beter dan de index. Maar hou je rekening met de resultaten van de ‘dode’ fondsen in deze categorie (de fondsen die in die 15 jaar gesloten zijn), dan verslaat nog maar 27 procent van de fondsen in deze categorie de index. Bij aandelenfondsen die beleggen in groei aandelen van grote bedrijven (large cap growth) versloeg 34 procent tussen 1997 en 2011 de index maar inclusief de ‘dode’ fondsen in deze categorie was dat nog maar 18 procent. Het maakt al met al dus nogal wat uit of je ‘dode’ fondsen wel of niet meeneemt.

Het toch al niet rooskleurige beeld van de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen wordt dus nog slechter als je alle beleggingsfondsen op geleverde prestaties beoordeeld. Een reden des te meer om over te stappen naar het passieve kamp.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!