Hebben beleggers weten te profiteren van momentum strategieën?

aug 15, 2018

Samenvatting

  • Momentum is een factor met – in theorie – een hoog verwacht rendement;
  • De strategie gaat echter gepaard met een zeer hoge omloopsnelheid en bijbehorende hoge kosten;
  • Dit resulteert in de praktijd in tegenvallende prestaties. 

Hebben beleggers weten te profiteren van momentum strategieën?

Factorbeleggen laat de afgelopen jaren een sterke groei zien. De centrale vraag is echter of beleggers hebben geprofiteerd van factoren zoals de factor momentum?
Recent onderzoek van Dimensional toont aan dat dit niet het geval is

Momentum kenmerkt zich door een zeer korte tijdsduur

De ‘momentum-premie’ is door wetenschappers uitvoerig onderzocht vanaf het moment dat deze factor door Jegadeesh en Titman in 1993 is ontdekt. Belangrijke kenmerken van momentum-strategieën zijn het hoge rendement en de daarbij behorende hoge omloopsnelheden. Dat kan ook niet anders. Het momentum verandert namelijk zeer snel. Op het moment dat het momentum effect optreedt bleek het effect na 10 tot 12 maanden alweer verdwenen.

De implementatie van deze factor in een beleggingsstrategie heeft dus als kenmerk dat er veel gehandeld wordt. Wegen de kosten die hiermee gepaard gaan op tegen het verwachte extra rendement?

Zijn beleggingsfondsen in staat om te profiteren van het momentum-effect?

Door onderzoek te doen naar de prestaties van beleggingsfondsen die proberen gebruik te maken van het momentum-effect kunnen we onderzoeken of in de ‘echte’ wereld het mogelijk is gebruik te maken van deze factor. Het onderzoek van Dimensional richt zich op Amerikaanse beleggingsfondsen die deze strategie gedurende minimaal 36 maanden hebben gehanteerd.

Zoals verwacht hebben de onderzochte fondsen een hoge blootstelling aan de momentum-premium. Zoals verwacht kenmerken deze fondsen zich door een hoge omloopsnelheid. De op-een-na laatste kolom geeft inzicht in de hoogte van de momentum-premium gedurende de onderzochte periode. Hier blijkt dat gedurende deze periode er in het algemeen sprake was van een hoge positieve momentum-premium. Ondanks een hoge positieve momentum-premium blijkt dat, na aftrek van alle kosten, slechts 9% van de onderzochte fondsen in staat was om de benchmark te verslaan.

Een andere wijze om fondsen te beoordelen is op basis van de blootstelling aan de verschillende factoren.

Ook hier kunnen we concluderen dat nagenoeg alle momentumfondsen een underperformance hebben gerealiseerd.

Wat is dan wel een verstandige manier om met momentum om te gaan?

Onderzoek toont aan dat in de praktijk beleggingsfondsen niet in staat zijn om met succes te profiteren van de momentum-premium. Betekent dit dat we momentum dan maar moeten negeren? Natuurlijk niet! Momentum kan gebruikt worden om te bepalen wanneer er gehandeld kan worden. Hierdoor kan de momentum-premium succesvol worden geïmplementeerd in een rustige beleggingsfilosofie, zodat de negatieve eigenschappen zoals een hoge omloopsnelheid worden vermeden. Dit is een voorbeeld van het verschil tussen factorbeleggen en evidence-based beleggen. Bij factorbeleggen worden wetenschappelijke bevindingen gewoon in de praktijk gebracht zonder dat er feitelijk sprake is van toegevoegde waarde. Bij evidence-based beleggen wordt eerst gekeken of een bepaalde strategie ook in de praktijk werkt.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!