Maandbericht 2024 mei

jun 12, 2024

Inleiding

ECB verlaagt rente

Vanaf juli 2022 verhoogde de ECB de beleidsrente tot 4% om hardnekkige prijsstijgingen de kop in te drukken. Nu verlaagt de ECB de rente. Betekent deze verlaging het einde van het tijdperk van inflatie?

De inflatie in het eurogebied is gedurende 2021 en 2022 sterk gestegen, tot een piek van maar liefst 10,6% in oktober 2022. Om de stijgende inflatie tegen te gaan, heeft de ECB haar beleidsrente sinds de zomer van 2022 in rap tempo verhoogd tot 4% in september 2023. Hoewel de rente sindsdien niet verder omhoog is gegaan, droeg de stabiel hoge rente bij aan het afremmen van de inflatie.

In de meest recente ECB-ramingen wordt verwacht dat de inflatie in de eurolanden tot eind 2024 nog zal schommelen, vooral door fluctuaties in energieprijzen en tijdelijke overheidsmaatregelen. Voor 2025 voorziet de ECB een daling van de inflatie tot 2,2%, en voor 2026 een verdere daling tot 1,9%. Omdat het tijd kost voordat een renteverlaging doorwerkt in de economie, haalt de ECB nu al voorzichtig de voet van de rem.

Hoewel de ECB de rente een stapje heeft verlaagd, heeft het monetaire beleid nog steeds een afkoelend effect op de economie en de inflatie. Dit afkoelende effect is ook wenselijk, omdat de inflatie – hoewel sterk gedaald – nog niet terug is op de doelstelling van 2%. De beleidsrente ligt momenteel nog steeds ruim boven schattingen van de zogenaamde evenwichtsrente, het niveau van de rente waarbij de economie niet wordt gestimuleerd en ook niet wordt afgeremd. Zolang de rente boven dit niveau ligt, werkt het monetaire beleid verkrappend en draagt het bij aan een afname van de inflatie.

Dat de ECB op 6 juni de rente verlaagde, betekent niet dat dit bij de volgende ECB-vergadering weer zal gebeuren. Dat zal afhangen van de mate waarin de verwachte daling van de inflatie realiteit wordt. Hierbij zal de ECB vooral goed letten op de loonontwikkeling en daarmee samenhangend de diensteninflatie. De ECB loopt daarom niet vooruit op toekomstige besluiten en bekijkt de economische situatie van vergadering tot vergadering.

Financiële markten

Aandelen herstelden in de maand mei. De MSCI All Country World Index, de graadmeter voor aandelen, steeg met 2,35%. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (hedged to EUR), de benchmark voor obligaties, steeg met 0,75%.

Binnen de modelportefeuille van EBI was de best presterende aandelencategorie Global Small-Value met een maandrendement van 3,29%. Aandelen van kleine ondernemingen uit de opkomende economieën presteerden het slechtst met een negatief rendement van -1,00%.

Rente

Hieronder hebben wij de historische rente van een aantal looptijden weergegeven.

In mei is de 10- jaarsrente met 0,074% gestegen van 2,874% naar 2,948%. De 2-jaarsrente steeg van 3,038% tot 3,077 (+0,039%) en de 6-maandsrente daalde van 3,665% tot 3,609%.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!