De belangrijkste ontdekkingen omtrent de werking van de financiële markten zijn afkomstig van Nobelprijswinnaars en academici

Wetenschappelijke conclusies

Vermogensbeheer met Nobelprijswinnaars aan uw zijde.

 

Als het om jouw geld gaat, wie heb je dan het liefst aan je zijde? Vertrouw je jouw vermogen toe aan de research-afdeling van een winst gedreven grootbank, een paar goedwillende experts van een zelfstandige vermogensbeheerder, vertrouw je op een commerciële index of kies je liever voor Nobelprijswinnaars en academici die volledig onafhankelijk onderzoek hebben gedaan naar de werking van financiële markten. Onderzoeken die zijn gecontroleerd en geverifieerd door onafhankelijke collega-wetenschappers.

Als je klachten hebt en besluit naar een huisarts te gaan, dan verwacht je dat het niet uitmaakt welke huisarts je treft. De diagnose zal immers altijd hetzelfde zijn. Huisartsen zijn namelijk academisch geschoold en de basis voor hun diagnose is peer-gereviewed academisch onderzoek. Dit wordt evidence-based medicine genoemd. Elke huisarts houdt hier zich aan.

Hoe anders werkt het in de beleggingsindustrie. Elke grootbank en de meeste zelfstandige vermogensbeheerders hanteren hun eigen – vaak ‘ uniek genoemde’ beleggingsfilosofie. Deze filosofieën zijn maar al te vaak indrukwekkend beschreven maar staan – helaas – vaak haaks op academisch bewezen beleggingsprincipes. Welke beleggingsfilosofie je gaat volgen wordt eigenlijk bepaald door puur toeval, namelijk de instelling waar je besluit te gaan beleggen.

Bij EBI Capital willen wij met jouw vermogen geen enkel onnodig risico nemen. Daarom kiezen wij voor een wetenschappelijke benadering m.b.t. beleggen. Onze beleggingsfilosofie is volledig gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Veel van deze onderzoeken zijn beloond met Nobelprijzen.

 

Een korte historie van de belangrijkste ontdekkingen

Voor degene die meer wil weten over de belangrijkste wetenschappelijke theorieen, hebben we hieronder een overzicht gemaakt. 

Evidence Based beleggen in het kort

De koers bevat alle meningen en visies van alle marktparticipanten

De markt wordt gedomineerd door professionele beleggers. Deze beleggers verwerken effciënt alle beschikbare informatie. Dagelijks wordt er wereldwijd voor miljarden euros aan effecten verhandeld. Bij elke transactie komt er een prijs tot stand tussen een koper en een verkoper. Dit zorgt ervoor dat alle beschikbare informatie en verwachtingen verwerkt zitten in de koers en dat toekomstige prijsveranderingen worden veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen.

Als belegger heb je de keuze om deze theorie al dan niet te accepteren. De feiten spreken echter duidelijk in het voordeel van deze beroemde theorie. 

Nobelprijswinnaar Eugene Fama [2013]: Efficiënte markthypothese

Eugenne Fama’s beroemde efficiënte markthypothese gaat ervan uit dat:

  1. Alle beschikbare informatie en verwachtingen zijn verwerkt in de marktprijs;
  2. De marktprijs vormt de meest nauwkeurige benadering van de intrinsieke waarde;
  3. Prijsveranderingen worden veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen;
  4. De markt kan soms een verkeerde prijs vaststellen, echter het is niet mogelijk om systematisch verkeerde prijzen te vinden.

Beleggen loont!

De kapitaalmarkt heeft langetermijn- beleggers beloond met een positief rendement op hun vermogen. Beleggers verwachten een positief rendement op hun belegd vermogen. Historisch gezien hebben de aandelen- en obligatiemarkten voor vermogensgroei gezorgd, die de inflatie meer dan compenseert.

Er is enorm veel academisch onderzoek naar wat rendementen verklaart. Het blijkt dat er een beperkt aantal beleggingscategorieen bestaan die voor meer dan 90% de rendements-risico karakteristieken van een beleggingsportefeuille bepalen. Hoe risicovoller een bepaalde beleggingscategorie is, des te hoger het verwachte rendement is. Door te spreiden over deze beleggingscategorieen kun je de rendements-risico karakteristieken van een beleggingsportefeuille optimaliseren. 


Academici hebben financiële markten al decennia lang tot op het bot geanalyseerd. En wat blijkt? De rendements-risico karakteristieken van jouw beleggingsportefeuille worden door slechts vijf aandelenfactoren en twee obligatiefactoren bepaald. De resterende 5% wordt bepaalde door strategieën, zoals timing, selectie, e.d.  EBI Capital zorgt voor een optimale blootstelling aan die rendementsbepalende factoren.

Nobelprijswinnaar Eugene Fama

Nobelprijs 2013

Bevestiging van de wetenschappelijke beleggingsprincipes

Zoals het hoort worden de wetenschappelijke beleggingsprincipes continue geanalyseerd. De belangrijkste feiten die EBI’s wetenschappelijke beleggingsprincipes onderbouwen zijn:

Professionele beleggers presteren gemiddeld slechter dan de markt

Er is veel onderzoek gedaan naar de prestaties van professionele beleggers. Onderzoeken naar de prestaties van beleggingsfondsen laten zien dat het grote merendeel van de fondsen niet in staat is een beter rendement te behalen dan het marktrendement. Hoe langer de bestudeerde periode, des te groter wordt het aantal verliezers. Dat is de reden dat actief beleggen ook wel een ‘losing-game’ wordt genoemd.

Wat is nu de reden dat het gemiddelde rendement van een actief beheerd beleggingsfonds lager is dan het gemiddeld rendement van een indexfonds? Het logische argument is dat het niet anders kan. Dit feit wordt in de beleggingsleer ook wel de ‘zero-sum game’ genoemd. Hieruit volgt dat:

  1. Het rendement van alle beleggers wijkt af (zowel positief als negatief) van het marktrendement;
  2. het gemiddelde rendement van alle beleggers kan meer of minder zijn dan het marktrendement;
  3. Het gewogen rendement van alle beleggers is altijd gelijk aan het marktrendement;
  4. Voor elke belegger die in staat is een beter rendement te realiseren dan de markt moet er een belegger zijn die slechter heeft gepresteerd.
  5. Na aftrek van kosten is het gewogen rendement van alle beleggers altijd lager dan het marktrendement;
  6. Omdat de kosten bij actief beheer hoger zijn dat de kosten bij passief beheer zal het gewogen gemiddelde rendement bij actief beheer lager liggen dan het gewogen gemiddelde van passief beheer

Nobelprijswinnaar William Sharpe heeft hier een wereldberoemd artikel over geschreven, genaamd The Arithmetic of Investment Expenses.

Schematisch ziet de ‘zero-sum-game’er als volgt uit:

De winnaars van gisteren zijn de verliezers van morgen

De efficiënte markthypothese stelt dat het onmogelijk is om structureel voordeel te behalen op de financiële markten. Puur op basis van geluk zullen er altijd marktparticipanten zijn die in een gegeven periode een beter rendement hebben behaald dan het marktrendement. Elk jaar zal er echter een andere ‘winnaar’ zijn die niet vooraf te identificeren is.

Er is een negatieve relatie tussen kosten en rendement

Onderzoek heeft aangetoond dat er een negatieve relatie is tussen rendement en de hoogte van alle beleggingskosten. Met andere woorden, hoe meer je kwijt bent aan kosten, des te lager het verwachte rendement is. Daarom is het cruciaal om al je kosten te minimaliseren, zowel zichtbare – als onzichtbare kosten.

Blootstelling aan de factoren verhoogt het rendement

Niet elk aandeel heeft hetzelfde verwachte rendement.

Gedrag van beleggers heeft een negatieve invloed op het rendement

Beleggers hebben een opmerkelijk consistente neiging om fondsen te kopen op hoogtepunten en te verkopen op dieptepunten. Beleggers handelen te vaak, verkopen de winnaars te vroeg, breiden hun verliesgevende posities uit, betalen soms exorbitante handels- en beheerskosten, beleggen in individuele aandelen op advies van een artikel op een beleggingssite, betalen geld voor tradingsadviezen, geloven dat er fondsbeheerders zijn die structureel de markten kunnen verslaan, etc.

Het resultaat is dat deze beleggers gemiddeld 6% minder rendement dan het marktrendement.

De meeste beleggers zijn zich niet bewust van de schade die ze aan zichzelf toebrengen. Het heeft echter grote gevolgen voor je vermogensgroei.

dit

Wie is EBI Capital?

De eerste beleggingsonderneming die indexbeleggen al in 2005 als leidende filosofie aanbood aan beleggers. Waar banken en de meeste vermogensbeheerder in 2014 een provisieverbod nodig hadden om een einde te maken aan retourprovisies konden wij al onafhankelijk adviseren omdat wij ons vanaf de start lieten betalen door onze cliënten. In 2012 zijn wij als eerste beleggingsonderneming in Nederland overgestapt op volledig wetenschappelijk onderbouwd beleggen. Wij zijn mede-oprichter van KNOX, een nieuw cooperatief broker- en bewaarplatform waarmee wij in de toekomst jouw kosten nog verder kunnen verlagen. Al zes keer zijn wij genomineerd voor de FD-Gazelle Award. Ons succes is te danken aan onze cliënten. Daar doen wij alles voor.

Met acht beleggingsspecialisten, waaronder twee gecertificeerde financial planners (MFP), twee gecertificeerde beleggingsanalisten (RBA), een gecertificeerde financial analyst (CFA) en meerdere DSI gecertificeerde beleggingsspecialisten heeft EBI de ervaring en deskundigheid om jou optimaal te adviseren.