Saxo: Juridische aanpassingen

jul 2, 2024

Enige jaren geleden heeft het Deense Saxo het Nederlandse Binckbank overgenomen. 

De laatste stap van de integratie van BinckBank in Saxo Bank is de wijziging van de juridische tegenpartij. De Nederlandsche Bank heeft op 4 april 2024 een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgegeven om deze juridische wijziging door te voeren.

Saxo Bank A/S heeft een A- investment grade rating van S&P en een Systemically Important Financial Institution (SIFI) aanduiding van de DFSA. Dit keurmerk wordt gegeven aan financiële instellingen die belangrijk worden geacht voor het functioneren van het financiële systeem en gaat gepaard met strenger toezicht en hogere kapitaaleisen.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het deposito garantiestelsel. 

Saxo Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S (hierna Saxo). Het hoofdkantoor van Saxo Bank A/S is in Denemarken. Saxo Bank A/S heeft een bankvergunning onder Deens recht, en Saxo Nederland werkt onder deze vergunning als zijn Nederlandse bijkantoor. Een bijkantoor is een fysieke vestiging in Nederland van een bank die is gevestigd in een andere lidstaat, in dit geval Denemarken.

Saxo Nederland valt onder het Deense depositogarantiestelsel (Garantiformuen of Garantiefonds). Dit stelsel lijkt sterk op het Nederlandse depositogarantiestelsel, aangezien beide stelsels gebaseerd zijn op Europees recht. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat het depositogarantiestelsel in alle landen een gelijkwaardige bescherming biedt. Het belangrijkste verschil tussen het Deense depositogarantiestelsel en het Nederlandse depositogarantiestelsel is de autoriteit die toezicht houdt
op het stelsel. Voor het Nederlandse depositogarantiestelsel wordt toezicht gehouden door de Nederlandsche Bank (DNB). Voor Saxo Nederland, dat een bijkantoor is van Saxo, is dit het Deense Garantiefonds. Namelijk, Saxo is als een gereguleerde Deense kredietinstelling lid van het Deense Garantiefonds. Een bank wordt in de wet gedefinieerd als een kredietinstelling.

Uw geld op rekeningen bij Saxo wordt wettelijk beschermd door het Deense Garantiefondstot 100.000 EUR. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij Saxo. Daar hoeft u niets voor te doen. Overeenkomstig artikel 16(6) van Richtlijn 2014/49/EU, stelt Saxo depositohouders van BinckBank in staat gedurende drie maanden na 1 juni 2024 deposito’s die voor vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel in aanmerking komen, op te nemen of naar een andere bank over te schrijven voor zover die deposito’s hoger zijn dan het uit hoofde van het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag.

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het Garantiefonds is de garantie dat u het geld op uw rekening(en) altijd terugkrijgt, ook als uw bank ooit failliet mocht gaan. Het depositogarantiestelsel beschermt uw geld op de bank tot een maximum van 100.000 EUR per persoon.

Wat is beschermd?

Het depositogarantiestelsel beschermt het geld dat u op een rekening bij een bank heeft staan. Bijvoorbeeld op uw betaalrekening, spaarrekening of termijndeposito. Uw beleggingen in bijvoorbeeld obligaties, aandelen of virtueel geld (crypto’s) zijn niet beschermd door depositogarantie.

Wie wordt beschermd door het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel beschermt automatisch het geld van alle personen (particulieren) en vrijwel alle bedrijven en organisaties die een rekening hebben bij Saxo. Dit omvat volwassenen en minderjarigen, maar ook eenmanszaken
en rechtspersonen zoals publieke of private ondernemingen of stichtingen.

Wie wordt niet beschermd door het depositogarantiestelsel?

Bepaalde financiële instellingen (zoals banken, beleggingsondernemingen en pensioenfondsen), alsmede overheidsinstanties en buitenlandse financiële ondernemingen, vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Wat is het maximale bedrag aan vergoeding onder het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel beschermt uw geld op rekeningen bij Saxo tot 100.000 EUR. Deze limiet geldt per persoon en gaat over het totale bedrag op al uw rekeningen bij Saxo. Het depositogarantiestelsel beschermt uw geld op rekeningen bij Saxo tot 100.000 EUR. Deze limiet geldt per persoon en gaat over het totale bedrag op al uw rekeningen bij Saxo.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!