Franse schrik

jun 28, 2024

Veel beleggers beschouwen een hoge overheidsschuld als een zorg voor toekomstige aandelenrendementen. Langetermijngegevens suggereren echter dat de schuldratio ten opzichte van het BBP (bruto binnenlands product) van een land niet gecorreleerd is met aandelenmarktrendementen. Dit komt waarschijnlijk omdat schulden een langzaam bewegende variabele zijn die beleggers kunnen observeren en meenemen bij het vaststellen van prijzen. Markten reageren niet op omstandigheden; ze reageren op nieuws. Als de overheidsschuld geen nieuws is, is het niet verwonderlijk dat het geen belemmering vormt voor aandelenmarkten.

Soms worden markten echter geconfronteerd met nieuws over de financiële vooruitzichten van een regering. De Franse president Macron heeft onlangs opgeroepen tot een vervroegde, ofwel ongeplande, parlementsverkiezing. Deze verkiezing biedt ruimte voor beleidsveranderingen die de overheidsuitgaven en tekorten aanzienlijk zouden kunnen verhogen. Binnen slechts een paar dagen stegen de kosten van Franse staatsobligaties ten opzichte van vergelijkbare obligaties van andere landen—weergegeven door het verschil in rendement tussen Franse en Duitse staatsobligaties—met meer dan de helft, van 0,49% tot meer dan 0,75% op 18 juni.

Markten verwerken continu en onmiddellijk nieuwe informatie. Dat maakt het zo moeilijk om ze te voorspellen. Maar beleggers kunnen troost putten uit het toekomstgerichte karakter van markten. Zodra veranderingen in omstandigheden in de prijzen zijn verwerkt, mogen beleggers positieve rendementen verwachten, ongeacht de uitkomst van verkiezingen.

Uitleg van moeilijke begrippen:

  1. Schuldratio ten opzichte van het BBP (Bruto Binnenlands Product): Dit is een maatstaf die de schuld van een land vergelijkt met zijn totale economische output. Het wordt gebruikt om de capaciteit van een land te beoordelen om zijn schulden terug te betalen.

  2. Aandelenmarktrendementen: Dit verwijst naar de winst of het verlies dat wordt gemaakt op investeringen in de aandelenmarkt over een bepaalde periode.

  3. Rendementsspread: Dit is het verschil in rente-inkomsten tussen twee verschillende obligaties. In dit geval tussen Franse en Duitse staatsobligaties. Een hogere spread kan duiden op een hoger risico geassocieerd met de obligatie met het hogere rendement.

  4. Ongeplande parlementsverkiezing: Dit betekent dat de verkiezing niet volgens de normale planning plaatsvindt, maar eerder wordt uitgeschreven. Dit kan leiden tot onverwachte beleidsveranderingen.

Jan de Vries

Jan is founding partner van EBI Capital. Binnen EBI Capital is Jan verantwoordelijk voor de wetenschappelijk onderbouwde beleggingsfilosofie.

jan@ebicapital.nl
06 – 46 44 51 48

Heb je vragen of wil je reageren op dit artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen!